Produkter - Vägt inpris

Winbas hjälp

Produkter

Vägt inpris är en automatiserad prisuppgift på produkten som uppdateras i samband med inleverans och ger ett genomsnittligt inpris i förhållande till tidigare värde. Vägt inpris kan användas som lagervärderingsmodell och ligger då till grund för lagervärdet vid ett antal rapporter som beräknar lagervärden såsom inventeringsrapport och lagervärdering.

Inleverans

Vid inleverans av produkter uppdateras bl.a. produkternas vägda inpris och lagersaldo. Vägt inpris beräknas då alltid baserat på tidigare lagersaldo och vägt inpris före inleverans, samt inleveransens lagerantal och inpris och dividerar med det nya lagersaldot efter inleverans.

Lagerjustering

När en prisförändring har utförts i Justering av statistik och transaktionen avser en inleverans, visas frågan Uppdatering av prisuppgifter när funktionen avslutas. I detta fall kommer vägt inpris att uppdateras på samma sätt som vid inleveransen och korrigeras för att ge ett rättvisande värde när inleveransen förändrats.

Analysera vägda inpriser

För att kontrollera produkternas vägda inpriser mot medelvärdet av tidigare inlevererad statistik kan funktionen Analysera vägda inpriser användas. Via funktionen är det då möjligt att jämföra och eventuellt förändra det vägda inpriset mot det statistiska värdet.

Dialogen visar produkter med en differens mellan det vägda inpriset och framräknat värde, t.ex. i de fall det väga priset historiskt kan ha baserats på ej fullgoda värden eller när manuella förändringar har gjorts i produktkortet.


Se även: