Meddelande om status på leverantörsfaktura

Winbas hjälp

Betalningsförslag
Avbokning

Ett angivet internnummer eller fakturanummer refererar till en faktura som inte kan väljas i sammanhanget. Varför fakturan inte kan väljas framgår av något av nedan angivna meddelanden.

Fakturan är spärrad. Fakturan har spärrats vid registrering av leverantörsfakturor eller genom Leverantörer F6 - Fakturor. För att ta bort spärren på den aktuella fakturan, gå in i Leverantörer och välj leverantören. Välj därefter Fakturor och ta bort spärren på fakturan. Om en kommentar finns registrerad på fakturan så visas den också i dialogen.

Leverantören är spärrad. Leverantören har spärrats i Leverantörer och vidare registrering kan därmed inte ske på leverantörens faktura. I detta fall visas också kommentar på leverantören med det eventuella skälet till spärren.

Fakturan är redan betald. Fakturan har valts i någon av rutinerna Betalningsförslag eller Avbokning, men fakturan redan betald och vidare bearbetning kan inte utföras. Den aktuella fakturan har status B, vilket innebär att den är betald.

Fakturan inte är attesterad. Fakturan har valts i någon av rutinerna Betalningsförslag eller Avbokning, men fakturan inte attesterad och har därmed status R som betyder att den är registrerad, men inte attesterad.

Dialogen kommer då också att visa den eller de personer som är ansvariga för attestering av fakturan, som då ska attestera fakturan i Faktura-attest innan den kan bearbetas vidare. Om en kommentar finns registrerad på fakturan så visas den också i dialogen. Kommentaren i kan i detta fall innehålla skälet till att den ännu inte är attesterad, som att det kommer en kreditering.

Fakturan ligger för betalning. Fakturan har valts i Betalningsförslag, men fakturan ligger redan för betalning och har därmed redan valts i ett tidigare betalningsförslag. Fakturan har detta läge status L, ligger för betalning.

Fakturan inte är betald. Fakturan har valts för Avbokning men är inte registrerad som betald. betalning sker via betalningsförslag och därefter Utbetalningar.

Fakturan är makulerad. Fakturan har makulerats i och med utförande av Backa status för leverantörsfaktura.