Leverantörer - Bankuppgifter vid fler valutor

Winbas hjälp

Leverantörer - Övrigt - Bankuppgifter

I avsnittet Bankuppgifter utlandsbetalning vid fler valutor anges kompletterande bankuppgifter för alternativa valutor i de fall betalning kan ske i olika valutor till en och samma leverantör. Dessa bankuppgifter används då i samband med utbetalningar av t.ex. Telebankgiro och Telepostgiro.

 Leverantörens ordinarie bankuppgifter

På leverantören under fliken F3 - Övrigt i Bankuppgifter vid utlandsbetalning anges leverantörens ordinarie bankuppgifter som används när betalning sker i den valuta som är registrerad på leverantören.

 Bankuppgifter vid fler valutor

I Bankuppgifter utlandsbetalning vid fler valutor anges eventuella kompletterande bankuppgifter för övriga valutor vid betalning till leverantören.
Uppgifterna anges på samma sätt som i Bankuppgifter vid utlandsbetalning på leverantörskortet beroende på om IBAN eller annat clearingsystem ska användas.

Om utlandsbetalning sedan sker i annan valuta via tjänsten leverantörsbetalningar och Telebankgiro Utrikes (TBU), kommer t.ex. BIC, Banknamn och IBAN att hämtas från kompletterande bankuppgifter när betalning sker i den registrerade valutan.