Order / faktura - Kopiera - Avgifter

Winbas hjälp

Order / faktura - Kopiera

Beskrivning av hantering av avgifter i samband med kopiering av en offert, order, faktura eller kreditering av en faktura.

Till samma kund

Vid vanlig kopiering (ej kreditering) till samma kund som på den tidigare ordern (ingen kund anges innan kopiera väljs) kommer alla avgifter att kvarstå enligt tidigare order.

Till annan kund

Om en annan kund däremot väljs kommer avgifter att föreslås enligt den nya kundens inställningar.

Faktureringsavgift sätts enligt nettosumma och gränsbelopp i inställningar för order och den aktuella kunden.

Frakt uppdateras eventuellt med procentsats eller fast belopp beroende på inställningar för order.

Avgift kommer att kopieras till den nya ordern beroende på om Avgift används på den nya kunden

Kreditering av faktura

Vid kreditering av en faktura kommer alla avgifter att kvarstå men med negerade belopp enligt fakturan, d.v.s. alla avgifter som förekommer sätts till motsvarande negativt belopp.