Serienummer - Serienummer i sekvens

Winbas hjälp

Serienummer

Knappen Serienummer i sekvens är alltid tillgänglig vid tillfällen då registrering av nya serienummer sker, som t.ex. vid Inleverans, Inventering eller Serviceorder. Funktionen kan t.ex. användas då hela leveransen eller delar av en leverans innehåller serienummer i ordnade i t.ex. nummerordning. Funktionen bygger på att det första serienumret anges och därefter repeteras i stigande sekvens med antal serienummer.

Beskrivning

Ange det första serienumret i första positionen (1), manuellt, med läspenna eller liknade utrustning.

När första serienumret angivits, tryck på knappen Serie i sekvens eller använd tangenterna Ctrl+S.

Serienummer i resterande (tomma) positioner har nu automatiskt fyllts på upp till det antal (T.ex. lev.antal) som tidigare har angivits på raden med den aktuella produkten.

Markera sekvens

I vissa fall kan man behöva ange vilken del av serienumret som ska repeteras i sekvens. Detta görs genom att först markera den del av numret som ska repeteras.

Efter att första serienumret är angivet markeras den del av numret som ska repeteras i sekvens. Därefter trycks knappen Serie i sekvens eller tangenterna Ctrl+S.

I exemplet ovan hade numret repeterats fr.o.m. "02" om inte den tidigare delen av numret hade markerats.


Se även: