Utskrifter Bokföring - Kontering av momsrapport

Winbas hjälp

Utskrifter Bokföring

Efter att momsrapporten har skrivits ut och bokföringsunderlaget har kontrollerats kan bokföringsunderlaget avseende momsredovisning för den aktuella perioden konteras automatiskt. Om man väljer att inte kontera bokföringsunderlaget automatiskt, ska detta istället ske manuellt i efterhand.

Uppgifterna som ligger till grund för konteringen är de som återfinns längs ner på momsrapporten.

Bokföringsunderlag avseende momsredovisning

Kontering av momsrapport

  1. Svara ja i dialogen på frågan om bokföringsunderlaget ska konteras.

  2. I efterföljande dialog anges vilken serie och eventuellt bokföringsdatum verifikationen ska konteras på.

Dialogen Kontering av momsrapport

Registrera

Väljs knappen Registrera kommer verifikationen att skapas med den föreslagna verifikationsnummerserien och föreslaget bokföringsdatum. Verifikationsnummerserien föreslås på grundval av vilken serie man tidigare har använt och bokföringsdatum baseras på det sist registrerade verifikatet i den angivna serien.

Registrera Inte

Registrera inte betyder att ingen verifikation kommer att registreras. Kontering kommer inte att utföras och måste då ske manuellt eller i samband med en utskrift vid ett senare tillfälle.

Ändra

Genom att välja knappen Ändra finns möjlighet att ändra verifikationsserie och bokföringsdatum. Om verifikationsserie ändras, kommer denna serie att föreslås nästa gång utskrift av momsrapport utförs och bokföringsdatum föreslås på grundval av den nya serien.

Verifikationsserie kan väljas utifrån de serier som är angivna i Inställningar Bokföring - Serier.

Bokföringsdatum

Föreslaget datum avser den sista i rapportens slutperiod. Det är inte tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien beroende på om serien är inställd som obruten. Möjligheten finns då att använda en annan serie, för att få verifikationen på önskat datum.

Skriv ut verifikation

Är alternativet Skriv ut verifikation aktiverat kommer en direktutskrift av den skapade verifikationen att ske till skrivare eller bildskärm med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.


Se även: