Import av kund / produktinformation från fil

Winbas hjälp

Kund / produktinformation

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för produktinformation för en eller flera kunder, med produktnummer och text.

För att öppna funktionen Import av kund / produktinformation, välj knappen Info i kunder och därefter knappen Import.

Filnamn med bilder / dokument

Ange en fil som innehåller data för import av kund / produktinformation i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xls).

Kolumner i filen

Filen ska alltid innehålla minst tre kolumner, eller fyra om också kommentar ska importeras med filen:

Kundnummer avser kundens nummer som också måste vara registrerad i kundregistret.

Produktnummer avser produktens nummer som måste vara registrerad i produktregistret.

Text utgör själva texten kopplad till kunden och den enskilda produkten, notera här att en text i kund / produktinformation kan registreras med upp till 50 tecken.

Kommentar med ett obegränsat antal tecken kan också eventuellt bifogas som en fjärde kolumn i filen som importeras.

Ersätt befintliga eller enbart nya

Välj mellan om enbart tidigare registrerade transaktioner ska uppdateras, eller om även nya transaktioner i filen ska registreras.

Ersätt befintliga texter på produkter som finns registrerar alla transaktioner i filen även om det redan finns en text på produkten från början.

Lägg enbart till texter på nya produkter bestämmer att eventuella redan befintliga texter som även återfinns i filen på samma produkt kommer att ligga kvar oförändrade.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en kund som inte finns registrerad i kunder, eller en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.