Betalningsförslag - Betalningsuppgifter saknas

Winbas hjälp

Betalningsförslag

När betalningsförslaget är färdigställt och stängs utförs en kontroll av registrerade betalningsuppgifter på ingående leverantörer innan filen som skickas till banken skapas.

Dialogen Betalningsuppgifter saknas

I förekommande fall kommer då dialogen Betalningsuppgifter saknas att visas på skärmen innan godkännandet av förslaget. Detta ger då möjlighet att först åtgärda de anmärkningar som visas innan förslaget godkänns för betalning.

Möjliga anmärkningar

Tillsammans med leverantörens namn, land valuta och betalningsätt visas anledningen till varför leverantören tas upp i listan.

Anmärkning

Betydelse

Bankgiro eller Plusgiro behövs för betalning.

Inrikes betalning avses men leverantören har inget registrerat Bankgiro eller Plusgironummer för utbetalning.

BIC och IBAN-nummer för SEPA betalning.

Leverantören omfattas av EES och kvalificerar för SEPA betalning, men BIC och IBAN-nummer saknas på leverantören.

Bankuppgifter saknas för utlandsbetalning.

Uppgifter om utlandsbetalning saknas på leverantören, såsom IBAN eller kontonummer tillsammans med eventuella clearinguppgifter.

Skriv ut eller skicka till Excel

Innehållet i listan med leverantörer kan vid behov skrivas ut på skrivare eller skickas till Excel.

 

Fortsätt eller spara betalningsförslag

För att fortsätta bearbeta betalningsförslaget, välj Avbryt i den efterföljande dialogen för godkännande. För att spara betalningsförslaget, välj istället Spara och förslaget kan sedan tas upp på nytt när berörda leverantörer har kompletterats.