Godkännande av betalningsförslag

Winbas hjälp

Betalningsförslag

I dialogen Godkännande av betalningsförslag som avslutar arbetet med betalningsförslaget och visas när betalningsförslaget stängs, ges möjlighet att godkänna betalningarna och även skriva ut utbetalningar direkt.

Förslaget godkänns för betalning och utbetalningar skrivs ut senare. Om detta alternativ väljs kommer betalningsförslaget definitivt att godkännas för betalning och kommer sedan inte att kunna påverkas. Ej heller kommer någon direktutskrift av utbetalningar ske, utan dessa måste då göras från Utskrifter Administration.

Förslaget godkänns för betalning och utskrift av betalningar görs nu. Även detta alternativ kommer definitivt att godkänna betalningsförslaget. Detta alternativ innebär även att direktutskrift kan göras på de betalningssätt som ingår i betalningsförslaget.

Direktutskrift av utbetalningar. I listan under alternativet visas möjliga utskrifter i betalningsförslaget och genom att välja utskrift eller inte utskrift kan t.ex. en fil och utskrift till Telebankgiro skapas direkt. Om ett betalningssätt väljs bort för direktutskrift, kommer detta ändå att betraktas som utskrivet.

Notera att om detta alternativ väljs och en eller flera utskrifter kryssas bort, kommer ändå betalningsförslaget att betraktas som utskrivet och ett nytt betalningsförslag kan därför skapas senare utan att listorna behöver skrivas ut. Detta arbetssätt kan vara lämpligt när filer och papperskopior inte behövs, t.ex. vid betalning över Internet.

Utskrifter av utbetalningarna kan alltid göras efteråt i Utskrifter Administration - Utbetalningar, fram till att ett nytt betalningsförslag har skapats.

WinBas00000040.gif Skrivare. Utskrift görs normalt till den skrivare som är vald i designen för respektive betalningsrapport som ingår i betalningsförslaget.

De skrivare som används i vid godkännandet kan också tillfälligt ändras, t.ex. till en pdf-skrivare eller annan lokal skrivare om man inte är på plats vid den ordinarie skrivaren när utskriften utförs.

Första betaldatum. Vid utskrift av Telebankgiro och Telepostgiro anges även Första betaldatum. Föreslaget datum är alltid dagen efter dagens datum.

Betalningsfil skapas. Vid utskrift av telebankgiro och telepostgiro skapas betalningsfil som använd för överföring via Internet. Den skapade filens namn visas i rapportens sidhuvud, samt även i programmets statusrad. Detta ger då direkt information om sökvägen och namnet till filen när den har skapats, samt även till den backup som tagits av föregående fil.

När filnamnet visas är det också möjligt att vid behov öppna och granska filen. Detta gäller då oavsett vilken typ av format som är inställt för filen. Klicka på Öppna längst ner till höger i programmets statusrad för att öppna filen.

Förslaget sparas och kan bearbetas vidare vid senare tillfälle. Detta alternativ är det föreslagna standardalternativet i dialogen. Alternativet innebär att betalningsförslaget inte är färdigbearbetat utan kan öppnas på nytt för kompletteringar. Betalningsförslaget kommer alltså inte att godkännas för betalning utan fakturorna och betalningsförslaget ligger kvar för eventuell vidare bearbetning.

Betalningsförslaget tas bort. Om alternativet Betalningsförslaget tas bort väljs kommer hela betalningsförslaget att tas bort och får därmed göras om. Alternativet kan användas t.ex. efter att en större mängd fakturor har skapats via Skapa betalningsförslag.

F7 - Spara. Vid tangenten F7 eller genom att trycka på knappen effektueras det valda alternativet som t.ex. kan vara Godkänn, Skriv ut, Spara eller Ta bort.

F8 -Avbryt. Knappen Avbryt stänger dialogen och återgår till själva betalningsförslaget.

Betalningsdatum vid godkännande av betalningsförslag

Betalningsdatum för fakturor med betalningssätt förskott, kassa, bank och post sätts antingen förfallodatum eller systemdatum beroende på inställning.

Fakturor med betalningssätt utrikes, telebankgiro och telepostgiro har betaldatum samma som förfallodatum ända tills de avbokas som betalda i Avbokning och betalningsdatum blir det datum som anges i samband med avbokningen.