Första betaldatum för Telebankgiro / Telepostgiro

Winbas hjälp

Utskrifter Administration - Utbetalningar
Godkännande och direktutskrift av betalningsförslag

När en fil ska skapas för utbetalningar är Första betaldatum normalt dagen efter dagens datum och innebär således att betalning kommer att utföras tidigast imorgon.
Vid behov kan betalningsdatum också ändras till dagens datum då banken begär fil för utlandsbetalning, och betalning ska ske samma dag. Vid utlandsbetalning samma dag ska filen normalt skickas före kl. 15:00 för att betalning ska kunna utföras.

Bankgiro och Plusgiro

Om betalningsdatum i betalningsförslaget är tidigare än angivet Första betaldatum kommer första betaldatum att istället att användas på betalningen. Detta beror bl.a. på att bankgirot och plusgirot inte hanterar betalningar som ska ske tidigare än de har skickats. Samma hantering gäller även vid t.ex. betalningar via Internet.

Avbokning

Vidare används betaldatum / förfallodatum vid avbokning av fakturorna. Det är då första betaldatum som kommer att ligga till grund vid registrering av fakturorna i samband med avbokning.