Lagerbokföring

Winbas hjälp

I Winbas kan man arbeta med två olika modeller av lagerbokföring.

Första modellen

Den första modellen är den enklaste att hantera, men den innebär samtidigt att man inte kan läsa av sitt lagervärde i redovisningen med mindre än att man gör en inventering. Den innebär även att man inte har möjlighet att kostnadsbokföra på olika resultatenheter och projekt i samband med fakturering.

Räkenskapsåret startas med att inventera lagret och sedan bokföra lagervärdet på dess tillgångskonto. Allt eftersom inleveranser sker och leverantörsfakturor ankommer, bokförs dessa på varukostnadskontot. D.v.s. kostnaden tas i förskott. Varukostnaden regleras mot lagertillgången en gång i månaden genom att inventera och skriva ut en lagervärdeslista. Summan på denna utskrift skall stämma överens med lagerkontot och eventuellt överskott eller underskott justeras mot varukostnadskontot.

Den andra modellen

Den andra modellen innebär dels att man löpande kan följa sitt lagervärde direkt i redovisningen samt bokföra varukostnaden vid försäljningstillfället på valfri resultatenhet eller projekt.

Man startar räkenskapsåret med att inventera lagret och sedan bokföra lagervärdet på dess tillgångskonto. Allt eftersom inleveranser sker och leverantörsfakturor ankommer så bokförs dessa på de olika produktgruppernas lagerkonton.

När försäljningen sker så bokas varukostnaden på produktgruppens varukostnadskonto samt lagerkonto minskas. Om det har angivits att resultatenhet eller projekt ska vara kopplat till kunden eller produktgruppen så kommer detta att vidhängas kostnadskonteringen.

Man kan därefter ändra resultatenhet och projekt direkt vid orderregistrering om grundinställningarna förändamålet är inställda så.

Man bör vara försiktig med följande: