Säljstöd Aktiviteter - Dialogen Skapa Excel kalkylblad

Winbas hjälp

Aktiviteter

Skapa Excel kalkylblad

Genom att välja funktionen Excelblad i aktiviteter ges möjlighet att föra över Organisationer eller Kontakter i den aktiva aktiviteten till Excel. Om aktiviteten i första hand består av organisationer och inte kontakter, kommer överföring av organisationer att föreslås och tvärtom.

Typ av data som ska föras över

Organisationer används för att föra över alla organisationer i den aktuella aktiviteten.

Kontakter väljs om alla kontakter i aktiviteten ska föras över till Excel.

Både organisationer och kontakter innebär att alla valda kontakter kommer att skickas och information om organisationen också specificeras före varje kontakt. Informationen som skickas till Excel beror då i sin tur på om Alla kolumner eller Enbart kolumner anpassade i aktiviteter väljs enligt nedan.

Kolumner som ska ingå i överföringen

Alla kolumner innebär att alla tillgängliga fält för organisationer eller kontakter kommer att föras över som kolumner till Excel. Informationen kan sedan sorteras och bearbetas vidare i där valfria kolumner baserat på organisationen eller kontakten kan användas, t.ex. till en lista till ett tryckeri eller någon annan form av utskick. T.ex. kan vissa av dessa kolumner sedan exkluderas genom borttagning i Excel.

Enbart kolumner anpassade i aktiviteter överför de kolumner som är valda i designen av motsvarande söklista i respektive vy. Det är dessa kolumner som visas i själva aktiviteten och även kan vara tillfälligt anpassade och på så sätt innehålla en annan uppsättning kolumner en den som från början är vald för söklistan.