Säljstöd Branscher för organisationer

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Branscher för organisationer

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Branscher för organisationer är ett underregister för att lättare kunna välja in en eller flera branscher vid registrering av Organisationer.

Branscher registreras för att organisationer ska kunna grupperas med hjälp av detta begrepp. Gruppering av organisationer gör det möjligt att selektera på vissa branscher och senare koppla alla inom de olika branscherna till exempelvis en aktivitet i kombination med andra urvalsbegrepp.

Exempel på branscher för organisationer.