Beställningsunderlag - Leverantör på flera rader

Winbas hjälp

Beställningsunderlag

Leverantör på flera rader

I normalfallet markeras en rad och förändringar görs på raden för att sedan sparas. I beställningsunderlag kan fallet vara att en eller flera rader saknar leverantör eller är registrerade med annan leverantör. Genom att först markera flera rader med shift-tangenten för ett intervall, eller ctrl-tangenten för enstaka rader - kan en leverantör därefter sättas på flera markerade rader med knappen F7 - Spara.

En dialog visas innan en leverantör registreras på ett antal rader.

Direktleverans

Om dessutom Direktleverans anges, som innebär en eventuell uppdelning per leverantör samt att leveransadress på beställning kommer att bli samma som leveransadressen på själva ordern, kommer även detta begrepp att sättas på raderna tillsammans med leverantören.

Dialogen indikerar på ytterligare rad att även direktleverans kommer att sättas till Ja eller Nej på markerade rader.

Beskrivning

  1. Markera de rader med som ska ha leverantören registrerad. Använd shift-tangenten för att markera ett intervall eller ctrl-tangenten för att markera enstaka rader.

  2. Ange därefter leverantören genom att ange numret eller välj i söklistan. Ange eventuellt även om direktleverans ska ske genom att markera eller avmarkera kryssrutan.

 

 

  1. Tryck F7 - Spara för att spara leverantören på de markerade raderna. Om fler än en rad är markerade kommer en fråga att visas på skärmen för att bekräfta operationen.

  2. De markerade raderna är nu registrerade med den aktuella leverantören och eventuell direktleverans.

 

 

Valuta på leverantör

När man markerar flera rader i beställningsunderlaget och ändrar till en leverantör med annan valuta än den valuta som finns registrerad på transaktionerna som har markerats, kan man även avgöra om man ska behålla transaktionernas valuta eller ändra till den nya valutan på leverantören. Detta då på samma sätt som när en enstaka rad förändras till en leverantör med annan valutakod registrerad.

Dialogen innehåller följande knappar:

Ja. Valutan ändras till leverantörens valuta på alla markerade transaktioner.

Nej. Enbart leverantören och eventuell direktleverans ändras och den tidigare valutan kvarstår på transaktionerna. Om beställningsunderlaget innehåller andra transaktioner i annan valuta till samma leverantör, kommer en uppdelning till flera beställningar per varje valuta att göras i samband med att beställningar skapas.

Avbryt. Funktionen avbryts och varken leverantören eller valutan ändras på markerade rader.