Beställningsunderlag - Skapa beställningar

Winbas hjälp

Beställningsunderlag

När ett beställningsunderlag är färdigbearbetat, välj F6 - Skapa beställningar för att skapa beställningar av registrerade underlag. Raderna kommer då att delas upp på respektive leverantör.


Rubriken indikerar om det finns beställningsunderlag utan leverantör registrerade och statusraden längst ner anger hur många leverantörer beställningar kommer att skapas till.

Flera beställningar kan i sin tur skapas till en och samma leverantör beroende på om begreppen Direktleverans eller Valuta angivet i beställningsunderlag skiljer sig åt i transaktioner avsedda för leverantören. Flera beställningar till samma leverantör kan även skapas genom att använda alternativet Dela upp beställningar per ordernummer (se nedan).

Nolltransaktioner. Transaktioner utan beställt antal, s.k. nolltransaktioner, kommer att ligga kvar i beställningsunderlaget efter att beställningar har skapats. Nolltransaktioner kan t.ex. ha skapats från Beställningsförslag.

Välj mellan att:

Skapa beställningar till alla leverantörer, skapar beställningar till alla leverantörer på transaktioner angivna i listan.

I vissa sammanhang finns det inte leverantörer eller felaktiga, ej befintliga leverantörer på transaktionerna, t.ex. när ett större antal transaktioner skapas från Utskrifter Administration - Beställningsförslag. Vid Skapa beställningar till alla leverantörer ges meddelande om detta, samt möjlighet att hoppa över dessa transaktioner för eventuell senare bearbetning eller borttagning.

Endast utvalda leverantörer kommer att föreslås automatiskt om detta var det alternativ som användes senast. Dialogen sätter även alternativet när man börjar välja leverantörer i listan om det då inte redan tidigare var valt. Vid detta alternativ väljs alltså vilka leverantörer som ska ingå när beställningarna skapas genom att trycka mellanslag på tangentbordet eller kryssa för med mus i skärmlistan

Skärmlistan med leverantörer

Skärmlistans rader innehåller de leverantörer som kommer att användas vid skapandet av beställningar. Transaktioner utan leverantör kommer således inte att skapas, ej heller transaktioner utan beställt antal. Finns transaktioner utan beställt antal på en leverantör, kommer denna leverantör inte att visas i skärmlistan, den kommer inte heller ligga till grund för beställning.

Innehållet i skärmlistans kolumner med leverantörer styrs av design av söklista gjord för Leverantörer.

Transaktioner till beställning

Listan över leverantörerna i beställningsunderlagen har en "knapplista" till vänster, genom att klicka på en knapp visas ingående beställningsunderlag för denna leverantör, det är dessa transaktioner som även kommer att ingå i beställningen. Enbart transaktioner som har ett beställt antal visas i knapplistan och endast dessa transaktioner kommer att skapas vid beställningen.

Uppgifterna som visas i transaktionerna bestäms av användarens design av skärmlista för Beställningsunderlag.

Leveransadress

Fast leveransadress på beställning

Om en fast leveransadress är angiven bland Företagets leveransadresser, kommer denna leveransadress att föreslås på beställningar som inte är markerade med Direktleverans.

Leveransadress på arbetsgrupp

Om en leveransadress finns angiven i en arbetsgrupp där användaren ingår, kommer istället leveransadressen i arbetsgruppen att sättas på beställningar som skapas.

Ändra leveransadress

Leveransadress som ska användas enligt ovan visas i dialogen och det finns också möjlighet att ändra förslaget. Skriv in adressens nummer, eller välj en av företagets leveransadresser med knappen Pil-ner.
Adressen kan ändras t.ex. i de fall leveransadress på arbetsgrupp inte kan användas, och samma användare centralt skapar beställningar till olika geografiska platser.

Dela upp beställningar till samma leverantör

Dela upp beställningar per ordernummer

Alternativet Dela upp beställningar per ordernummer aktiveras när beställningsunderlaget innehåller transaktioner från order och används när man avser att skapa flera beställningar till samma leverantör med avseende på olika order i beställningsförslaget.

Alternativet kan t.ex. användas när ett större material har samlats upp under en period i beställningsunderlaget, eller när transaktioner i beställningsunderlaget är blandade och kommer från olika håll, t.ex. både från Beställningsförslag och Order / faktura.

Dela upp beställningar per leveranstid

Alternativet kan används när flera beställningar skapas till samma leverantör och med olika leveranstider i beställningsförslaget. Använd alternativet då berörda leverantörer kanske har svårt att hantera olika leveranstider i en och samma beställning.

Om kolumnen Leveranstid har valts in i skärmlistan i Beställningsunderlag, visas den också i Knapplistan med transaktioner i listan där leverantörer kan väljas.

Alternativen för uppdelning kommer att sparas tills nästa gång funktionen används och då föreslås automatiskt.

Andra inställningar när beställningar skapas

Vår referens sätts till namnet på den inloggade användaren som utför åtgärden om alternativet är valt i inställningar för produkter.

Spärra för inleverans kommer automatiskt att sättas på skapade beställningar om inställningen är aktiverad.