Resultatenheter - Dialogen Felaktig resultatenhet angiven

Winbas hjälp

Resultatenheter

Dialogen visas när resultatenhet ska registreras, men inte har angivits, eller när en felaktig, ej registrerad resultatenhet har angivits. Resultatenheten finns då inte registrerad i själva grundregistret med befintliga resultatenheter.

Två möjliga meddelanden vid felaktig resultatenhet

Ange resultatenhet. I vissa sammanhang anges resultatenhet i samband med att ett konto har angivits. Om detta konto är märkt för användning av resultatenheter i kontoplanen, ska resultatenhet alltid anges.

Har resultatenhet markerats för användning måste resultatenhet anges varje gång kontot används vid konteringar som exempelvis verifikationsregistrering.

Resultatenheten finns ej registrerad. Den angivna resultatenheten finns inte registrerad i Resultatenheter. Om resultatenhetens nummer är felaktigt skrivet, ange istället det korrekta numret på resultatenheten. Annars måste först resultatenheten registreras innan den kan användas. Använd eventuellt sökregister i det aktuella fallet för att ta reda på vilka resultatenheter som finns registrerade och tillgängliga.