Registrering av ingående balans

Winbas hjälp

Registrering av ingående balans används när man börjar använda Winbas eller önskar att komplettera ingående balans som överförts från tidigare räkenskapsår.

Ingående balans

Ingående balans innebär saldo på balanskonton för tillgångar, skulder och eget kapital som finns vid början av året eller vid start av bokföring i Winbas. Används funktionen Nytt räkenskapsår överförs utgående balans (d.v.s. saldo på balanskonton vid årets slut) till ingående balans för det nya räkenskapsåret.

Balanskonton i kontoplanen

Alla balanskonton, utom konton som är avslutade i kontoplanen finns tillgängliga i listan för registrering. Om en tidigare registrerad ingående balans finns på ett avslutat balanskonto för räkenskapsåret, kommer det också att redovisas i listan med ingående balanser.

Varningen Debetsumma och kreditsumma stämmer inte

Är slutsummorna i debet och kredit inte lika vid stängning av rutinen ges en varning om att saldot inte stämmer. Det går ändå att lämna funktionen och eventuellt fortsätta registreringen vid ett senare tillfälle.

Antal i ingående balans

I de fall Antal vid kontering / Valutakonto vid kontering används i Inställningar Bokföring, kan ingående balans för antal vid behov förändras på samma sätt som beloppen, t.ex. vid avstämning av ett Eurokonto för att få ett rättvisande saldo.