Kassa - Mask för nästa kolumn med enter

Winbas hjälp

Kassa

I personliga inställningar för användare i Kassa kan kolumner väljas in på vanligt sätt. Vissa av dessa kolumner är då registreringsbara fält för inmatning av t.ex. benämning, antal, konto eller lagerplats. I vissa fall önskar man att se data i fältet relaterat till kolumnen, men inte nödvändigtvis alltid ändra det värde som är föreslaget för registrering.

Genom att ange mask för nästa kolumn med enter, kan tangenten enter (retur) styra vilket fält nästa inmatning ska ske på. Detta betyder att registrerbara kolumner alltid kan nås med piltangenterna, men att tangenten Enter alltid går till definierade kolumner.

Efter sista kolumnen i masken kommer Enter att gå till nästa rad och aktivera produktnr eller benämning beroende på vilket begrepp som senast användes för att söka produkten.

Dialogen för att ändra detta beteende nås via rutinen Kassa och snabbmenyn Alternativ.

Dialogen

Dialogen visar alla registrerbara kolumner där inmatning kan ske. Antal registrerbara kolumner kan variera beroende på grundinställningar gjorda för order och produkt. Vilka kolumner som är registrerbara bestäms t.ex. av Konto kan ändras i Inställningar order.

Kolumner som är registrerbara, men som för tillfället inte är invalda i skärmlistan visas med skuggad bakgrund. Dessa kolumner kan ändå väljas, men kommer inte att aktiveras för inmatning förrän de har valts in i skärmlistan. För ytterligare information om vilka kolumner som kan väljas in i Kassa se avsnittet Kolumner och fält.

Sökning / registrering av Benämning

Benämning kan användas för sökning oavsett om fältet är valt i masken eller ej. Om inget produktnummer har angivits kommer markören att gå till benämning i de fall man avser att söka på produktens benämning. Det är först när ett produktnummer eventuellt har angivits och raden föreslås, som benämning hoppas över om den inte ingår i masken.

Benämning väljs alltså in för nästa kolumn med enter om man i majoriteten av registreringarna avser att förändra benämningen på den föreslagna kassaraden.

Enhetsantal

Om Enhetsantal används i sortimentet och kolumnen Enh.antal är vald för nästa kolumn med enter, kan den ordinarie kolumnen Antal samtidigt väljas bort. Detta innebär att Antal ändå kommer att aktiveras för redigering istället för enhetsantal om produkten inte har registrerade enhetsantal.


Se även: