Fakturaregistrering - Ta bort faktura

Winbas hjälp

Fakturaregistrering

En registrerad faktura kan tas bort med knappen F9 - Ta bort i samband med fakturaregistrering. För att detta ska tillåtas krävs att vissa villkor uppfylls.

En leverantörsfaktura kan tas bort om:

Om inte dessa villkor uppfylls måste fakturan istället makuleras med funktionen Backa status för leverantörsfaktura.

Internnummer

När en faktura tas bort räknas internnummer inte ner och en lucka i serien uppstår på det nummer den aktuella fakturan har. Om den borttagna fakturan är den sist registrerade kan man manuellt backa internnumret i Inställningar Leverantörer om så önskas.

Statistik

Vid borttagning av en faktura kommer statistik på leverantören såsom Köpt ackumulerat, leverantörsskuld och Inköpsstatistik att räknas ner med nettobelopp respektive fakturabelopp.