Fakturaregistrering - Ta bort faktura

Winbas hjälp

Fakturaregistrering

En registrerad faktura kan tas bort med knappen F9 - Ta bort i samband med fakturaregistrering. För att detta ska tillåtas krävs att vissa villkor uppfylls.

En leverantörsfaktura kan tas bort om:

Om inte dessa villkor uppfylls måste fakturan istället makuleras med funktionen Backa status för leverantörsfaktura.

Internnummer

När en faktura tas bort räknas internnummer inte ner och en lucka i serien uppstår på det nummer den aktuella fakturan har. Om den borttagna fakturan är den sist registrerade kan man manuellt backa internnumret i Inställningar Leverantörer om så önskas.

Statistik

Vid borttagning av en faktura kommer statistik på leverantören såsom Köpt ackumulerat, leverantörsskuld och Inköpsstatistik att räknas ner med nettobelopp respektive fakturabelopp.

Borttagningslogg

Borttagning av en leverantörsfaktura innebär också att den registreras i borttagningsloggen.