Order / faktura - Kontering med försäljningskonto

Winbas hjälp

Vid registrering av en orderrad hämtas alltid ett försäljningskonto. Beroende på inställningar order kan detta konto eventuellt förändras av användaren, annars registreras det föreslagna kontot automatiskt. Vilket konto som hämtas eller föreslås är beroende på ett antal inställningar som här nedan beskrivs:

Kunden

Kunden som ordern avser har en inställning avseende momskod, se avsnittet Kunder - Övrigt.

Produkten

Produkten registrerad på orderraden har även den en momskod som anges på Produkter - Övrigt.

Produktgruppen

När vi har dessa bägge parametrar återstår den produktgrupp som produkten är kopplad till, se avsnittet Produktgrupper.

Inställningar produkter

Om grupp saknas på produkten hämtas kontot beroende på momskod från Inställningar Produkter - Förslag vid ny grupp.

Observationskonto

Om kontofältet är blankt eller om inställningar rörande resultatenheter ej stämmer så kommer observationskonto 9999 att användas för att fakturajournalen ska kunna bokföras.

Om observationskonto 9999 har registrerats finns orsaken att finna genom att först kontrollera kundens inställningar med avseende på konton och momskod. Därefter produktens inställningar samt eventuell produktgrupp som produkten är kopplad till.

Resultatenheter och projekt

Även resultatenhet och/eller projekt kan hämtas med automatik. Förutsättningen är givetvis resultatenhet och/eller projekt är markerat på kontot i fråga. Under Inställningar order talar man om varifrån resultatenhet/projekt skall hämtas

Är resultatenhet markerat på kontot men någon sådan ej finns att hämta enligt inställningar order, så kommer observationskonto 9999 att användas.