Produkter - Struktur - Kopiera struktur

Winbas hjälp

Produkter - Struktur

Genom att välja F6 - Kopiera aktiveras dialogen Kopiera struktur.
Kopiering av en annan befintlig struktur till den struktur som man för tillfället arbetar med. Hela strukturen kommer alltid att kopieras och den kopierade strukturen kan utgöra hela, eller del av den nya strukturen.

För att kopiering ska kunna utföras krävs att huvudproduktens strukturnivå är annan än 9, d.v.s. att den är en strukturprodukt.


Skärmlistan med strukturprodukter

Lista visas tillgängliga produkter med en ingående struktur förutom den strukturprodukt som man för tillfället jobbar med och som heller inte kan kopieras till sig själv. Genom att välja en av dessa och sedan trycka F7 - Kopiera, kommer detaljprodukter registrerade på den valda produkten att kopieras in på den aktiva strukturprodukten.

Knapplistan

Genom att klicka på symbolen för knapplistan kan de ingående detaljerna för respektive strukturprodukt granskas innan kopiering utförs. De detaljprodukter som återfinns i knapplistan är även de som kommer att vara föremål för kopiering. Knapplistans utseende och kolumner bestäms av designen för skärmlistan avseende Struktur.

Statusraden

I statusraden framgår hur många strukturprodukter som återfinns i skärmlistan. Alla strukturprodukter utom den aktiva som har minst detalj registrerad kvalificerar för kopiering.

Strukturens radnummer

Nya radnummer på ingående detaljer

När en struktur kopieras, tas ingen hänsyn till om en av de ingående detaljerna redan återfinns på den befintliga strukturen. Varje rad kommer vid kopiering att tilldelas nästa lediga nummer beroende på antalet rader som finns i den befintliga strukturen. Detta förutsatt att inte alternativet Behåll strukturens radnummer är valt.

Behåll strukturens radnummer

Alternativet Behåll strukturens radnummer medför att de radnummer som återfinns i den struktur som kopieras, även används i den strukturen som skapas. Använd detta alternativ när radbegreppet utgör ett system för själva strukturen och kanske består av speciella nummerserier. Tillse i detta fall att de rader som ska kopieras in i en befintlig struktur inte har samma radnummer utan ligger i en annan serie. Skulle fallet vara att samma radnummer påträffas i en befintlig rad, ges en varning om förhållandet och kopieringen kan avbrytas.

Om den aktiva produkten ingår i en struktur som kopieras, kommer denna inte att medtas vid kopieringen.

Dialogen Strukturens radnummer finns redan

Om alternativet Behåll strukturens radnummer används och det finns befintliga strukturrader med samma radnummer som de som ska kopieras, visas dialogen Strukturens radnummer finns redan. Välj mellan att rader med samma radnummer skrivs över eller att behålla de tidigare raderna.

Sök struktur

Vid kopiering av tidigare struktur och många registrerade strukturer, är det möjligt att begränsa listan till enbart matchande produkter genom att skriva in ett sökbegrepp.

Sökbegreppet som skrivs in gäller då samtidigt både huvudproduktens nummer och benämning.

Tryck på krysset eller blanka sökfältet för att återställa listan till alla strukturer.

Tangentbord. När dialogen öppnas har listan fokus för att kunna bläddra ner med tangentbordet. Genom att trycka Shift+Tab eller Shift+Enter aktiveras inmatning i sökrutan, och Tab / Enter återgår till listan.


Se även:

  Skärmlistan med strukturprodukter Knapplistan med transaktioner Statusraden med antal strukturprodukter Strukturens radnummer Sök struktur