Produkter - Struktur - Import av struktur

Winbas hjälp

Produkter - Struktur

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för en struktur till en huvudprodukt. Strukturer kan då importeras t.ex. vid export från andra externa program. Använd funktionen för att underlätta uppbyggnaden av strukturen när den kan bestå av beståndsdelar t.ex. från ett CAD-system med möjligheter till exportering av registrerade komponenter.

Filnamn med strukturdetaljer

Ange en fil som innehåller data för inläsning av strukturdetaljer i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Kolumner i filen

Filen ska innehålla två kolumner med detaljens produktnummer och antal.

Alternativ

Alternativen i dialogen bestämmer hur en eventuell tidigare struktur ska hanteras:

Lägg till och komplettera strukturen med nya detaljer betyder att nya rader läggs till befintliga transaktioner i en tidigare struktur.

Ersätt tidigare struktur, befintliga detaljer tas bort innebär istället att hela strukturen byts ut mot den som importeras.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas till strukturen. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Produktnummer

Produktnummer angivet i filen på den transaktion som inte registrerades i strukturen.

Antal

Det i filen angivna strukturantalet som skulle ha registrerats.

Anmärkning

Produktnummer finns inte registrerat innebär att produkten registrerad i filen inte finns i företagets produktregister.

Rad

Rad anger vilken position i filen som inte kunde skrivas. Genom att använda detta radnummer kan transaktionen lättare återfinnas när filen öppnas exempelvis i Excel.

Notera att listan med rapporten Ej registrerade transaktioner sorteras på produktnummer när den visas. Genom att klicka på rubriken för Rad kan listan istället sorteras i ordning med de positioner som inte kunde skrivas för att lättare kunna hitta transaktionen i den ursprungliga filen.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import av strukturdetaljer.


Se även: