Produkter - Struktur - Kostnad på detalj

Winbas hjälp

Produkter - Struktur

Beskrivning av kostnadsberäkning på detalj som ingår i struktur, enligt lagervärde V.I.T. Den framräknade kostnaden för de ingående detaljerna ligger sedan till grund för inpriset på strukturprodukten, eftersom denna har lagervärde Inpris, vilket ger att kostnaden då motsvarar inpriset.

Lagervärde V.I.T


Vid utförande av Generell uppdatering av strukturer sker bl.a. en uppdatering av kostnader på detaljer som ingår i huvudprodukter.