Registrering av EU-konton

Winbas hjälp

Byte av kontoplan

I Registrering av EU-konton utförs registreringen av nya konton vid byte av kontoplan. Nya EU-kontonnummer anges och när rutinen är slutförd går det att skriva ut en EU-balansrapport I Winbas.

Notera att EU-konto även kan registreras direkt i Winbas Kontoplan, vilket kan vara lättare om bytet enbart avser ett företag.

Ange företag

Markera först vilket företag som kontoplanen skall hämtas från. Enklast är att välja det företag som har flest konton och på så sätt täcker de flesta kontoplaner, detta gäller de organisationer som har fler än ett företag installerade. Gå sedan vidare med knappen <Fortsätt>.

Registrera EU-Konton

Ange nuvarande kontonummer antingen genom att skriva in numret eller genom att välja i listan över befintliga konton. Ange sedan det nya EU-kontonumret och spara med knappen <Spara>.

Notera att inga EU-konton sparas fysiskt i databasen innan knappen Registrera i Winbas kontoplaner har valts. Om samma EU-konto har angivits på flera konton, kommer ett meddelande om detta att visas när knappen Registrera i Winbas kontoplaner väljs.

Uppdatering av alla företag

Då alla konton är registrerade väljs knappen <Registrera i Winbas kontoplaner>.

Alla installerade företag kommer nu att uppdateras med registrerade EU-konton i fältet EU-Konto för respektive kontoplan. Det är viktigt att backup tas innan registrering av EU-konton (Eukonto.exe) utförs.


Om Winbas hjälp körs lokalt på datorn, använd denna länk för att öppna Registrering av EU-konton: