Utskrifter Administration - Strukturer

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrifter med avseende på strukturer angivna i Produkter - Struktur.

Urval och utseende

Begränsa urvalet genom att ange intervall för produktgrupp samt produktnummer. Uppgifter som skrivs ut från strukturer baseras på utseendet som tidigare har bestämts i Design av listor och rapporter, förutom produktnummer som alltid skrivs ut.

Sortering

Utskriften sorteras alltid på produktgrupp om produktgrupper används. Den inbördes sorteringen per varje produktgrupp bestäms av vilken typ av utskrift som anges. Genom att skriva ut till fil och öppna med Excel kan andra sorteringsbegrepp anges.

  1. Specificerad skriver ut respektive huvudprodukt med de underliggande detaljerna under sig. Strukturantal skrivs ut om så är valt i designen för utskriften.

  2. Strukturöversikt anger vilka produkter som har en underliggande struktur, d.v.s. som är registrerade som huvudprodukter. Vid denna utskrift är inte strukturantal tillgängligt eftersom utskriften enbart avser huvudprodukter.

  3. Ingår i struktur ser ut som den specificerade utskriften fast omvänt. Utskriften sker med utgångspunkt på strukturdetaljen och visar de huvudprodukter där den ingår under sig. Strukturantal skrivs ut om så är angivet i designen för utskriften.