Registrering av verifikationer - Kopiera verifikation

Winbas hjälp

Registrering av verifikationer

Funktionen används för att kopiera en tidigare registrerad verifikation till det aktuella räkenskapsåret. Genom även ange alternativet Vänd verifikation är det även möjligt att skapa en kopia av verifikationen, men med spegelvända konteringar.

Dialogen

Kopiera från föregående år. Kopiering sker normalt inom innevarande räkenskapsår, men funktionen stöder även kopiering från föregående räkenskapsår. Använd fliken Föregående år för att kopiera en tidigare liknande verifikation i föregående år, eller t.ex. vid bokslut när tidigare periodiseringar sedan ska vändas tillbaka på det nya året.

Sök verifikationer. I de fall ett stort antal verifikationer förekommer under året är det också möjligt att söka på verifikationen. Ange t.ex. verifikationsnummer eller en del av texten i sökfunktionen och listan kommer att visa de matchande verifikaten.

Tryck på krysset eller blanka sökfältet för att återställa listan till alla verifikationer det aktuella räkenskapsåret.

Sortering. Listan med tidigare verifikationer sorteras initialt på serie och verifikationsnummer, för att ändra sortering till t.ex. nummer eller datum, klicka på den rubrik som sorteringen ska ske på.

Ingående konteringar. Använd knapplistan för att först eventuellt granska ingående transaktioner genom att klicka på knappen till vänster om aktuell verifikation i listan. Listan kommer då att visa kolumner med konteringar och rubriker baserat på det innehåll som tidigare har bestämts i Registrering av verifikationer.

Använd serie innebär att den serie som man tidigare har valt inne i Registrering av verifikationer innan funktionen valdes, också används på den nya verifikationen. Om man inte kryssar för detta alternativ kommer istället samma serie som på den tidigare verifikationen att användas.

Det är alltså möjligt att kopiera en verifikation mellan två olika serier, och serien väljs då först innan kopieringen utförs.

Vänd verifikation betyder bokföringstekniskt att den tidigare verifikationen kommer att nollställas då alla rader motkonteras med samma belopp. D.v.s. ett debetbelopp på den tidigare konteringen kommer då att krediteras med motsvarande belopp på den nya verifikationen.

Knappen Kopiera kommer därefter att skapa den nya verifikationen som då också visas på skärmen för eventuell vidare bearbetning. Den nya verifikationen skapas som ej uppdaterad oavsett om den tidigare verifikationen var uppdaterad.