Design av blanketter - Krav / Kontoutdrag

Att välja in fält
Vanliga fält

Inställningar Kunder - Krav och ränta


Eftersom Krav / Kontoutdrag innehåller tidigare fakturor skiljer sig innehållet i raderna från andra blanketter när det gäller uppgifter i blankettens rader och sidfot.

Rader i Krav / Kontoutdrag

Följande fält kan väljas in rörande de ingående fakturorna på raderna.

Fält

Beskrivning

Fakturanr

Den ingående fakturans nummer.

Fakturadat

Fakturadatum.

Förfallodat

Fakturans förfallodatum.

Antal dagar

Antal dagar sedan förfallodatum.

Valuta

Fakturans valutakod.

Ej förfallet belopp

Ej förfallet belopp i fakturans valuta.

Förfallet belopp

Förfallet belopp i fakturans valuta.

Ränta %

Procentsats för dröjsmålsränta enligt inställningar, eller eventuell tillgodoränta.

Ränta belopp

Beloppet i den gällande valutan framräknat på räntesats i förhållande till antal dagar baserat på 360 dagar.

Kravkod

Fakturans kravstatus baserat på tidigare antal krav.

OCR-nummer

OCR-nummer bestående av fakturanummer, eventuell längdsiffra, plus kontrollsiffra enligt modulus 10.

Leverans namn

Fältet kan användas i de fall man inte önskar uppdelning per leveransadress utan skriver flera leveransadresser på samma blankett.

Er referens

Referens hos mottagaren registrerad på fakturan.

Er order

Kundens ordernummer på den ingående fakturan.

Godsmärke

Godsmärkning registrerad på den ingående fakturan.

Sidfot i Krav / Kontoutdrag

Normalt skrivs summa ej förfallet, förfallet och räntebelopp i sidfoten på blanketten. Även totalbeloppet, alltså summan av förfallet belopp och räntebelopp kan väljas in i designen för blanketten om ränta används på kunderna. Detsamma gäller summa förfallet och räntebelopp i kundens valuta. Fälten kan t.ex. användas när kravbrevet skickas via EDI-växel.

Fält

Beskrivning

S:a ej förfallet belopp

Summan av ej förfallet belopp oavsett de ingående fakturornas valutor visade i systemvalutan (SEK).

S:a förfallet belopp

Summan av förfallet belopp oavsett de ingående fakturornas valutor visade i systemvalutan (SEK).

S:a räntebelopp

Summa räntebelopp oavsett de ingående fakturornas valutor visade i systemvalutan (SEK).

Tot. förfallet och ränta

Totalsumman av förfallet belopp och räntebelopp i systemvalutan (SEK).

Kravtext

Beroende på vilken kravkod som är den högsta vid utskrift skrivs kravtexten för den kravkoden.

Valuta

Kundens valutakod.

S:a ej förf.valuta

Summan av ej förfallet belopp i kundens valuta.

S:a förf.valuta

Summan av förfallet belopp i kundens valuta.

S:a räntebel.valuta

Summa räntebelopp i kundens valuta.

Tot. förf.ränta.valuta

Totalsumman av förfallet belopp och räntebelopp i kundens valuta.