Översikt elektroniska fakturor

Winbas hjälp

E-mail eller EDI

Ofta när man talar om elektroniska fakturor eller s.k. EDI fakturor så menar man fakturor direkt via mail eller elektroniskt på annat sätt direkt i kundens affärssystem. Att skicka fakturor och andra blanketter via e-mail sköts helt och fullt genom Winbas och hjälpen i avsnittet E-Blanketter kan guida er för att förstå hur detta fungerar.

Operatör för EDI växel

För att skicka fakturor direkt till kundens affärssystem krävs en operatör för s.k. EDI växel. Den operatör vi framförallt arbetar med heter InExchange. Om ni kontaktar detta företag så kan de tala om vilka uppgifter er kund kräver i sina fakturor. Statliga och kommunala verksamheter har en standard som heter Swefakt, men tyvärr har privata företag ofta sin egen standard vilket gör att man behöver ha en dialog med kunden eller den EDI växel operatör kunden använder. Ni kan låta InExchange sköta detta åt er. På så sätt behöver ni inte själva inte engagera er i frågan.

Språkkod för blankett

Rent tekniskt går det till så att man lägger upp en språkkod för blanketten som kopplas mot kunden i Winbas. Fakturalayout och till vilken virtuell skrivare denna blankett skrivs till skapas i detta blankettspråk s.k. språkkod (med virtuell skrivare menas ett program snarare än en skrivare rent fysiskt som betraktas som en skrivare). När sedan en faktura till denna kund skrivs ut så vet Winbas till vilken skrivare. Där omvandlas fakturan till datakod enligt de regler och med den data er kund kräver och skickas per automatik vidare genom internet till kundens affärssystem.


Se även: