Förskott genom kundreskontra

Winbas hjälp

Förskott genom kundreskontra innebär att kundinbetalning med förskottet görs på kunden när pengarna kommer in på kontot. Detta ger en ökad spårbarhet på kundens betalningar, t.ex. via Kunder - fakturor och fliken Betalningar och bättre avstämningsmöjligheter i via rapporten Kundreskontra.

 

Fliken Betalningar visar det inbetalda förskottet som sedan räknats av mot betalda fakturor.

Inställningen. Om Förskott genom kundreskontra ska användas görs först inställningen Förskott genom kundreskontra i inställningar för kunder.

Förskottskonto. Kontrollera också samtidigt kontot som kommer att användas vid kundinbetalningen och bokas mot t.ex. bankkonto beroende på betalningssätt. Kontot kan då t.ex. vara 2420 - Förskott från kunder och anges i samma avsnitt:

Via förskottskontot är det då också möjligt att följa utvecklingen av förskotten totalt, vad gäller händelser på kunderna och saldo för kontot. Detta via företagets huvudbok eller listan med konteringar och kontosaldo.

Nummerserie. Fakturanummerserie i Serie för inbetalning av förskott ska också ställas in tillsammans med övriga fakturanummerserier. Serie för inbetalning av förskott kommer då att användas i förskottstransaktioner i reskontrans olika vyer.

Serien måste då vara unik i intervallet i förhållande till övriga aktiverade nummerserier. Använd t.ex. den höga 9-serien t.ex. med sju positioner om bara sex positioner används i de andra serierna.

Kundinbetalningar - Registrera förskott. Skapa en transaktion med förskottet i kundreskontran när pengarna kommer. Välj kunden, utelämna fakturanumret och kryssa istället för alternativet Förskott. Ange därefter betaldatum och betalningssätt såsom t.ex. Bank. Valuta blir samtidigt möjlig att välja om inbetalningen inte är i kundens ordinarie valuta, alltså den valuta som normalt används vid fakturering till kunden.
Betalt belopp registreras därefter positivt och förskottet sparas. Beloppet läggs till summan av betalningssättet, som t.ex. Bank för vidare avstämning. Kommentar på betalningen kan användas som en beskrivning av förskottet.

Kundinbetalningar - Betalning av fakturan. I steg två när kundfakturan finns tillgänglig regleras fakturan mot förskottet. Förfarandet kan jämställas med hanteringen av en kreditfaktura vid registrering. Förskottsbeloppet används som betalningsmedel och räknas av mot kreditbeloppet med motsvarande belopp för den faktura som samtidigt betalas.

Kunden. Registrering av ett förskott kommer automatiskt att ackumulera fältet Förskott på kundbilden med det registrerade beloppet. Vid avräkning mot fakturan kommer förskottet att reduceras med det betalda beloppet. Vid Förskott genom kundreskontra kommer inte fältet Förskott på kunden att vara tillgängligt för manuell inmatning.