Kontoplan - Listan med konteringar och kontosaldo

Winbas hjälp

Kontoplan

Skärmlistan med transaktioner och kontosaldo

Knapplistan med saldo och transaktioner visas överallt där kontoplanen visas förutsätt att den inloggade användaren har WB-rättigheter eller rättigheter för Utskrifter bokföring.

Dessutom visas lista med saldo och transaktioner för resultatenhet, projekt och specifikation vid konteringar där begreppen är angivna för registrering i kontoplanen.

Innehållet i listan

Överallt där kontoplanen visas kan kontosaldot och transaktionerna som leder fram till saldot visas genom att tryck på knapplistan till vänster om kontot. Listan visas alltid initialt i datumordning som då är bokföringsdatum eller periodiseringsdatum om periodiserad bokföring används. Det aktuella saldot visas alltid längs ner i listan och genom att bläddra upp i listan kan man sedan följa händelserna på kontot.

Skärmlistan visar alla transaktioner i den senaste perioden, och eventuellt även i tidigare perioder under räkenskapsåret beroende på hur många konteringar som finns på kontot. I början av listan visas ingående saldot för perioden eller räkenskapsåret.

Under registrering kommer saldot på det aktuella kontot då att förändras löpande när varje transaktion sparas. Används Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo, kommer även löpande förändringar i kund- och leverantörsreskontra att visas och direkt påverka saldot.

Ingående saldo och transaktioner

Skärmlistan innehåller normalt max ett par hundra konteringar, beroende på antal transaktioner på det aktuella kontot. Tidigare transaktioner visas som ingående saldo för perioden, antal transaktioner kan därför variera beroende på var man befinner sig i perioden. Om kontot har mindre antal transaktioner, är ingående saldo räkenskapsårets början. Om kontot har ett större antal transaktioner, är ingående saldo innevarande periods början.

Syftet med listan är att primärt att få en överblick över senaste transaktioner och gällande saldo på kontot, ungefär som ett kontoutdrag från bank.

Om man istället önskar ett fullständigt utdrag på ett konto med många transaktioner för hela räkenskapsåret hänvisas till Huvudbok.

Inställningen Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo

Beroende på inställningen Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo visas antingen bara verifikat från bokföringen i listan, eller även ej bokförda fakturor och betalningar från kundreskontra respektive leverantörsreskontra.

Om inställningen används visas alla ej på bokföringsjournal utskrivna transaktioner, fakturor såsom betalningar. Dessa transaktioner är således ej integrerade med bokföringen och betraktas som ej bokförda.

Då listan sorteras på datum kommer ej bokförda transaktioner från reskontran att få sin plats i listan beroende på bokföringsdatum eller periodiseringsdatum. Dessa transaktioner indikeras då med texterna Kundreskontra, Levreskontra eller Inleveransbokföring framför transaktionerna.

Resultatenheter, Projekt och Specifikationer

Om begreppen Resultatenheter, Projektregistrering eller specifikationer är angivna på kontot kommer dessa begrepp att visas in skärmlistan med transaktioner och kontosaldo på det aktuella kontot.

Vid konteringar där begreppen ingår kommer dessutom saldot på resultatenhet, projekt eller specifikation att visas med knapplista för respektive begrepp.

Bläddra i knapplista med tangentbord

Vid bläddring i listan med t.ex. konton med tangentbord används Pil-höger för att visa transaktioner och saldot på kontot. Transaktioner visas tills nytt klick i listan eller stängs med tangenterna Pil-vänster, Escape eller F12.

Navigering i huvudlistan och transaktioner samt mellan dessa kan alltså ske enbart med de fyra piltangenterna.

+

Alt + Pil ner öppnar sökregister med t.ex. kontoplan vid fältet för konto.

Pil höger visar transaktioner och saldo för kontot.

Pil-vänster, Escape eller F12 stänger saldolistan och återgår till kontoplanen.

Utskrift av listan med konteringar och kontosaldo

Saldo och transaktioner kan skrivas ut till skrivare, placeras på bildskärm eller skickas till Excel för eventuell vidare bearbetning eller avstämning istället för att gå till bokföringens motsvarande rapporter.

När knappen vid kontot har valts och listan har öppnats, högerklicka på skärmlistan och välj det aktuella alternativet för utskrift.

Skriv ut eller granska faktura på bildskärm

Transaktioner som berör fakturor innebär också att fakturan kan visas direkt från raden i verifikatet. Möjlighet finns då att visa den aktuella fakturan direkt på skärmen eller skriva ut fakturan på skrivare.

Detta gäller då transaktioner med konton som berör kundfakturor samt även lagrade leverantörsfakturor vid integrerad bokföring och eventuell ej ännu bokförd reskontra.

Bokföringsunderlag. I de fall fakturorna inte specificerade i verifikatet och istället är summerade som konteringen på bokföringsunderlagets sammandrag som ofta är fallet med betalningar, kan istället själva bokföringsunderlaget öppnas. Via sammandraget kan man sedan gå vidare till fakturorna via länkarna vid utskrift till bildskärm.


Se även: