ISO20022 camt XML-filer med betalningar

Winbas hjälp

Kundinbetalningar
Avbokning av leverantörsfakturor

På samma sätt som vid leverantörsbetalningar där filer skapas och skickas, kan ISO-filer också användas vid inläsning kundinbetalningar och återredovisning av betalade leverantörsfakturor.
Stöd finns för inläsning av XML-filer av typen ISO20022 och formaten för Cash Management (camt) som innehåller kontoutdrag och notifieringar av händelser på konton hos banken. Formaten som stöds är camt.053 med utökat kontoutdrag, samt filer med transaktioner av typen camt.054. Filerna innehåller alla bokade transaktioner vad gäller kundinbetalningar och återredovisade leverantörsfakturor.

Kontosaldon

Formatet camt.053 innehåller utöver transaktioner, även kontosaldon för berörda konton. De konton som har påverkats och redovisas i filen, visas längst upp i dialogen med bearbetade betalningar beroende på filens format och innehåll. Konton visas för redovisat datum med ingående och utgående saldo efter utförda transaktioner.

Utöver belopp och övriga uppgifter som visas i listan med bearbetade betalningar, visas också information om avsändaren från filen. Beroende på filtyp visas betalarens namn och adressuppgifter, eller mottagaren av en betalning vid återredovisning av leverantörsfakturor.

Beskrivningen kan också innehålla annan information rörande transaktionen i filen, såsom t.ex. beräknade bankavgifter för betalningen. Informationen visas när muspekaren är över transaktionsraden med fakturan.

Inläsning av kundinbetalningar

När inläsning av inbetalningar har valts används alternativet ISO20022 camt.053/.054 XML. Formaten kommer på sikt och beroende på bank, att ersätta den tidigare tjänsten Bankgiro Inbetalningar (BgMax) som också återfinns som alternativ vid inläsning av kundinbetalningar.

Avbokning - Återrapportering

Knappen Återrapportering är ett komplement till automatisk avbokning och skapar ett underlag för att boka av leverantörsfakturor baserat på de fakturor som redovisas.

Kundfakturor och Leverantörsfakturor

I och med att formatet stöder flera transaktionstyper kan både inbetalningar och utbetalningar förekomma i samtidigt filen. I detta fall kan både inbetalningar och utbetalningar utföras i samma moment när filen har valts in. Processen sker då i två steg där t.ex. först rapporten för bearbetade inbetalningar visas, och därefter rapporten med transaktioner för återredovisning.

Rapporten Bearbetade inbetalningar indikerar att filen också innehåller transaktioner av en annan typ.

Öppna Avbokning efter Kundinbetalningar bestämmer om leverantörsbetalningar ska bearbetas vid samma tillfälle om filen körs från Kundinbetalningar.
Detta förutsätter också att användaren har rättigheter för funktionerna i respektive reskontra.

När listan med bearbetade betalning har stängts kan inbetalningarna vid behov redigeras och därefter godkännas.

Statusraden visar att avbokning av leverantörsfakturor kommer att öppnas när fönstret stängs.

Det går också att klicka på länktexten för att öppna det inlästa materialet innan föregående fönster stängs.

Om man inte önskar att utföra båda inläsningarna samtidigt, kan alternativet väljas bort i dialogen. Återrapportering får då istället göras även i Avbokning, där det tidigare filnamnet kommer att föreslås automatiskt. Detsamma gäller det omvända om inläsning istället initieras i samband med avbokning.

Fil med enbart annan typ

Om en inläsning startas men filen istället innehåller enbart transaktioner av den andra typen, kommer frågan om att istället öppna innehållet i det den andra funktionen att visas. Om t.ex. inläsning av inbetalningar startas och filen innehåller enbart återrapportering, kan alltså Avbokning med filen istället att kunna göras automatsikt.

Ta bort transaktioner

Transaktioner som ligger för betalning i Kundinbetalning eller i Avbokning efter inläsning kan alltid tas bort innan körningen godkänns. Det innebär att man kan läsa in en hel fil och sedan återställa resultatet genom att markera alla rader i listan och välja knappen F9 - Ta bort i det aktuella fönstret.


För att skicka betalningsfiler se avsnittet: