Kassa - Installation kortbetalningar Samport

Winbas hjälp

Utrustning - Kort
Kortbetalning

Winbas samarbetar med Samport Position som är ett integrerat kortsystem sammanbyggt med Winbas kassarutin.

Kontakta alltid Winbas Support vid installation av kortbetalning och samråd vid val av tjänst i samband med kortbetalningar.

Programvaran från Samport ska ligga på terminalen i Winbas klientmapp.

Installation och filer

Nödvändiga filer för installation av Samport Position kan laddas ner från följande platser.

Ej samport EMV terminal:

Samport EMV terminal:


  1. Packa först upp filerna i paketet från Samport Position.

  2. Placera sedan filerna Samport.Position.dll (och pscom.dll vid ej EMV) i Winbas klientmapp, tillsammans med reg_samport_dll.bat.

  3. Kör reg_samport_dll.bat för att registrera filen Samport.Position.dll i klientmappen.

Programmet Konfigurera P2100 (ej vid EMV)

I det uppackade paketet finns mappen Konfigurera P2100 som innehåller programmet Konfigurera.exe. Ange inställningar enligt följande efter att Konfigurera.exe har startats:

Terminal ID återfinns på etiketten märkt Samport under kortläsaren.

Telluspay ID tillhandahålls från Samport eller hittas på Samport BackOffice system (Webmanager), där man administrerar kontot för kortbetalningarna.

Password (ej EMV). Password ska anges för t.ex. återbetalning till konto i inställningar för kassa om det handlar om en ej EMV-installation. Ett password bestäms av butiken för varje Telluspay ID (kundnummer) som sedan aktiveras hos samport. Detta lösenord används i transaktionen t.ex. vid återbetalning till kundens konto vid kreditering av faktura tillsammans med kassörens signatur på kvittot. Om flera kassor är anslutna till samma Telluspay ID, kommer samma lösenord att användas i varje kassa. Notera i och med installation av EMV behövs alltså inte längre password för kreditering av returer.

Ange användarnamn och lösenord erhållet av Samport för att öppna kontot i webbläsaren:

Samport Position EMV

Om en omprogramerad EMV-terminal används, ska alternativet Samport Position EMV istället väljas i dialogen. EMV (Europay MasterCard Visa) är ny standard för att betala med kort som har chip och tekniken kommer att ersätta magnetremsan inom de närmaste åren. Samport Position EMV stöder betalning med eller utan PIN-kod, kort med chip och även kort utan chip som då får dras på vanligt sätt.

Terminal ID / Telluspay ID. Om EMV-terminal finns används inte programmet Konfigurera.exe och istället anges istället motsvarande inställningar inne i Winbas utrustning till kassaterminalen.

Anslutning. Det finns också möjlighet att direkt ange den COM-port som terminalen är ansluten till, rekommendationen är att kortterminalen alltid ansluts till COM1. Om ingen COM-port anges måste terminalen sökas upp varje gång vilket kan ta en aning längre tid vid initiering. Notera även att om en kunddisplay är ansluten till datorn på annan COM-port, bör inställningen för COM-porten anges för att undvika konfilkt när programvaran skannar portarna efter terminalens port.

Ladda nycklar till terminalen används vid Samport Position EMV för att ladda ner krypteringsnycklar och uppdatera befintliga inställningar för terminalen.

 

Normalt används bara funktionen första gången terminalen ska användas, men kan även användas då inställningar för terminalen har förändrats.

Övriga inställningar i Winbas för Samport

Följande inställningar utförs på varje terminal i avsnittet Utrustning till kassaterminalen.

Samport Position anges som operatör vid kortbetalningar, tillsammans med KassaID för att aktivera datorn för kortbetalning. Observera här att varje dator / kassaterminal ska ha ett eget ID; 1, 2 ,3 o.s.v. Således kan man alltså inaktivera korthantering på en terminal genom att nollställa begreppet KassaID.

Mapp för Samport.log. Nomalt skrivs loggfilen för kortbetalningar; Samport.log till datorns rotmapp i t.ex. c:\. Genom inställningen Mapp för Samport.log finns möjlighet att specificera mappen för loggfilen och alltså lägga den på en annan plats i filsystemet.

Använd denna inställning för att specificera en mapp t.ex. i vid en terminal server-miljö där flera olika kassadatorer delar på en gemensam installation och man önskar möjlighet till kontroll och uppföljning på varje enskild kassadator.

Redovisningsnummer hos inlösande bank ska skrivas ut på kvittot vid kortbetalning. Ange butikens redovisningsnummer, alltså nummer för inlösen hos banken så att detta kan skrivas ut på kvittot.

Password upprättat tillsammans med Samport och Redovisningsnummer hos inlösande bank anges i avsnittet:

Andra inställningar för kortbetalningar med Samport EMV

Följande alternativ kan underlätta för kassaoperatören i vissa verksamheter vid användandet av Samport EMV. Dessa inställningar innebär att kassapersonalen i princip inte behöver röra datorn under kortköpets gång, utan allt sker automatiskt av den betalande kunden och kortterminalen.

Visa inte dialogen för godkännande av belopp är ett alternativ för att koppla bort dialogen kortbetalning för dem som aldrig lämnar extra tillbaka kontant vid kortbetalning, utan alltid enbart trycker OK i denna dialog. Om alternativet aktiveras kommer inte dialogen att visas och beloppet kommer att godkännas automatiskt efter att kortet har dragits. Inställningen gäller alltså enbart när kort har satts in eller dragits, och inte vid manuell angivelse av kortuppgifter som kräver dialogen.
Notera att de verksamheter som ofta använder uppdelad betalning på flera betalningssätt kanske inte ska använda denna inställning, då den direkt godkänner hela kvittobeloppet om kortet har dragits innan själva betalningen.

Skriv kvitto direkt efter godkänd betalning innebär att efter kunden har slagit in sin pinkod och köpet har godkänts, kommer betalningsdialogen automatiskt att stängas och kvitto skrivas ut. Detta innebär alltså att kassören ej behöver trycka F7 – Utför när betalningen enbart utgörs av en kortbetalning.

 


Övriga tekniska noteringar för installatören:

NET framework. Installationen av Samport kräver att .NET framework 2.0 finns installerat på den aktuella datorn.

Brandvägg. Notera även att portarna 975 och 53634 ska vara öppna mot IP-adressen 82.99.3.27 med TCP och UDP protokollen för kommunikation från terminalen ska vara möjlig.

TerminalID. Notera också att TerminalID kan ha ett prefix på 14 före själva identiteten som inte står på etiketten under terminalen. T.ex. om etiketten visar 33114760 kan 1433114760 behöva anges som TerminalID om terminalen saknar kontakt.

Partnerportal. Installatören får också tänka på att mappa om terminalen i Samport Payment Services partnerportal efter att ändringar har utförts.