Kunder - Autogiro Privat

Winbas hjälp

Kunder - Övrigt
Inställningar Kunder - Autogiro
Utskrifter Administration - Autogiro

Autogiro

Autogiro är en funktion där en lista skrivs ut med fakturor till kunder med Autogiro aktiverat för betalning. I samband med utskriften skapas även en fil som motsvarar innehållet i utskriften. Den skapade filen skickas sedan till Bankgirocentralen som drar fordran direkt från kunden när faktura förfaller. Notera att det kundnummer man fått för autogiro ska registreras som Autogironummer i Inställningar Allmänt.

Autogiro Privat

Normalt används tjänsten Autogiro Företag men om tjänsten Autogiro Privat istället används görs inställningen i Inställningar för kunder som då kommer att påverka filens utseende som skickas Bankgirocentralen.

Kundnummer. Som betalarnummer i Autogiro Privat används numeriska kundnummer alltså kundnummer med siffror t.ex. automatiskt genererade från Winbas automatiska räknare för nästa kundnummer. Om ett kundnummer tidigare har registrerats med bokstäver och sedan kunden blir föremål för Autogiro Privat kan funktionen byte av kundnummer användas för att sätta nytt kundnummer max 16 siffror.

Bankgiro används för att registrera privatkundens kontonummer. Ange alltid clearingnummer i de fyra första positionerna. För personkonto anges clearingnummer 3300 och för Handelsbanken kan clearingnummer 6000 anges.

Organisationsnummer är samma som personnummer för privatkunder, registrera då personnumret med året som 4 siffror alltså enligt formen ååååmmddxxxx. Vid företagskunder anges bankgironummer som vanligt.