Betalningsförslag - Kolumner i skärmlistan

Winbas hjälp

Betalningsförslag

Följande kolumner är möjliga att välja in skärmlistan i Betalningsförslag:

Kolumn

Innehåll

Levnummer

Leverantörsnummer i leverantörsregistret.

Söknamn

Leverantörens söknamn i leverantörsregistret.

Fakturanr

Leverantörens fakturanummer.

Internnr

Fakturans interna nummer i systemet.

Fakt.datum

Fakturans fakturadatum.

Förf.datum

Fakturans förfallodatum.

Kassarab

Eventuell registrerad kassarabatt % som ligger till grund för avdrag.

Fakt.bel SEK

Fakturans belopp i systemvalutan (SEK).

Fakt.bel

Belopp i fakturans valuta.

Momsbel SEK

Momsbelopp i systemvalutan.

Momsbel

Momsbelopp i fakturans valuta.

Tid.avdrag SEK

Totala tidigare avdrag i systemvalutan.

Tid.avdrag

Totala tidigare avdrag i fakturans valuta.

Bet.bel SEK

Totalt tidigare betalt belopp i systemvalutan.

Betbel

Totalt tidigare betalt belopp i fakturans valuta.

Betal.datum

Senaste betalningsdatum för fakturan.

Valuta

Fakturans valutakod.

Kurs

Fakturans valutakurs.

Valutadiff

Valutadifferens mellan faktura och betalning vid korrigerad valutakurs.

Signatur

Signaturer vid attestering.

Status

Fakturans statuskod.

Spärrad

Fakturan är spärrad.

Saldo

Fakturans saldo efter avdrag och betalningar i fakturans valuta.

Avdrag SEK

Avdrag vid denna betalning i systemvalutan.

Avdrag

Avdrag vid denna betalning i fakturans valuta.

Att betala SEK

Belopp att betala vid denna betalning i systemvalutan.

Att betala

Belopp att betala vid denna betalning i fakturans valuta.

Bet.sätt

Betalningssätt föreslaget från leverantören och eventuellt ändrat vid betalning.

Bankgiro

Leverantörens bankgironummer i leverantörsregistret.

Plusgiro

Leverantörens plusgironummer i leverantörsregistret.

BIC / Swiftnummer

Swift-adress eller BIC (Bank Identifier Code) för att identifiera leverantörens bank.

IBAN / Kontonummer

IBAN (International Bank Account Number) eller vanligt konto (BBAN) beroende på om landet stöder IBAN.