Serienummer och restorder efter fakturering

Winbas hjälp

Serienummer

Vid försäljning i t.ex. Order / faktura kan serienummer registreras på orderrader med produkter märkta för serienummer. När en order faktureras där rader har registrerats med serienummer, kommer levererade serienummer att föras över och finnas med i fakturan och statistiken. Normalt anges serienummer i samband med fakturering och utleverans, men kan i vissa lägen också vara tidigare registrerade på ordern.

Tidigare registrerade serienummer på andra rader

Om ordern är föremål för restorder och alla rader inte har levererats kommer serienummer för kvarvarande rader att ligga kvar på ordern fram till nästa fakturering. Levererat antal är då noll eller så har raden inte frisläppts på i ordern. Fakturan innehåller då enbart serienummer i de rader som har levererats.

Orderrad med flera serienummer

Antal serienummer på en rad registreras normalt upp till levererat antal. I vissa lägen kan fler serienummer förekomma kopplade till det beställda antalet, t.ex. när levererat antal ändras till vad som kan levereras i Leveransplanering.

Om en del av en rad med flera serienummer har fakturerats kommer de först registrerade numren att tas med på fakturan. Övriga serienummer upp till det resterande antalet på raden ligger kvar på ordern. Om t.ex. beställt antal är 3 och serienummer 1, 2 och 3 har registrerats, kommer enbart nummer 1 att levereras om levererat antal är 1. Nummer 2 och 3 kommer att ligga kvar på ordern.

Serienummer i strukturer

På samma sätt kommer serienummer i strukturer för frisläppta och levererade orderrader att läggas till fakturan vid utleverans. Serienummer registrerade i strukturer på rader som inte levereras ligger kvar på ordern.