Söklista Produkter - Alternativ i listans statusrad

Winbas hjälp

Söklistor

Söklistan med produkter kan beroende på i vilken situation den öppnas visa olika alternativ för att begränsa antalet rader i listan.

Visa enbart produkter på leverantör

Om söklista med produkter öppnas när en leverantör är vald. t.ex. i samband med Beställning eller Beställningsunderlag, kan listan begränsas med produkter på denna leverantör. Om alternativet väljs kommer enbart de produkter som har aktuell leverantör som huvudleverantör att visas i söklistan.

Beställning eller Beställningsunderlag.

Visa enbart lagerartiklar

Om söklista med produkter öppnas i samband med Försäljning, t.ex. i Kassa eller Order / faktura kan listan begränsas med produkter som är lagerartiklar.

Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder eller Kassa.

Visa enbart aktiva produkter

I de fall administratören har skapat ett regelverk för inaktiva produkter som även innefattar inställningen Visa enbart aktiva produkter i söklista, innebär detta att inaktiva produkter inte visas i söklistan vid den löpande registreringen av produkter överallt där söklista produkt förekommer. Däremot visas alla produkter när söklistan visas från själva fönstret Produkter, för att kunna utföra underhåll av även inaktiva produkter.

Med alternativet Visa enbart aktiva produkter kan man vid detta regelverk direkt växla mellan alla produkter och enbart aktiva produkter, och då välja att normalt inte visa dem i produktkortet - och istället ta fram inaktiva produkter vid behov.


Se även: