Söklista kunder

Winbas hjälp

Söklistor

Söklistan med kunder kan användas för att välja en kund i kundregistret eller i annan situation när en kund ska väljas, t.ex. vid försäljning.

Visa enbart aktiva kunder

I de fall administratören har skapat ett regelverk för inaktiva kunder som även innefattar inställningen Visa enbart aktiva kunder i söklista, innebär detta att inaktiva kunder inte visas i söklistan vid den löpande registreringen. Däremot visas alla kunder när söklistan visas från själva fönstret Kunder, för att kunna utföra underhåll av även inaktiva kunder. Alternativet återfinns då längst ner i listans statusrad.

Med alternativet Visa enbart aktiva kunder kan man vid detta regelverk direkt växla mellan alla kunder och enbart aktiva kunder, och då välja att normalt inte visa dem i kundkortet - och istället ta fram inaktiva kunder vid behov.

Kolumner i söklista kunder

Följande uppgifter kan väljas in i söklistan med kunder:

Kolumn

Beskrivning

Nummer

Kundnummer i kundregistret.

Söknamn

Kundens söknamn registrerat i Kunder.

Namn

Kundens ordinarie namn.

Referens

Huvudreferens angiven på kunden.

Besöksadress

Besöksadress registrerad i kundregistret.

Utdelningsadress

Gata och nummer eller box adress.

Postadress

Postnummer och ort.

Orgnummer

Kundens organisationsnummer.

Telefon

Telefonnummer till kunden.

Telefax

Eventuellt faxnummer till kunden.

Grupp

Kundgrupp som kunden tillhör.

Bankgiro

Kundens konto för dragning vid Autogiro.

Plusgiro

Information om eventuellt plusgirokonto.

Fordrankonto

Konto för registrering av kundfordran.

Resenhet

Eventuell resultatenhet på kunden för uppföljning i bokföringen.

Senasteförsdat

Datum för senaste försäljning till kunden.

Köptack

Sålt i SEK innevarande år.

Köptfår

Sålt i SEK föregående år.

TBack

Ackumulerat täckningsbidrag innevarande år.

TBfår

Ackumulerat täckningsbidrag föregående år.

Signaltext

Signaltext exempelvis vid Order / faktura.

Kommentar

Intern kommentar som normalt inte används för utskrift på blankett.

Betvillkor

Betalningsvillkor registrerat på kunden som föreslås vid försäljning.

Fakturakund

Eventuellt Fakturakundnummer vid annan kund som fakturamottagare.

Snitt kreditdgr

Statistisk summering av kreditdagar.

Högsta krav

Högsta krav i samband med Krav / Kontoutdrag.

Trpsätt

Transportsätt registrerat på kunden som föreslås vid försäljning.

Levvillkor

leveransvillkor registrerat på kunden som föreslås vid försäljning.

Fast lev.adress

Leveransadress som föreslås automatiskt vid t.ex. Order / faktura.

Kundfordran

Kundfordran ökad vid fakturering och minskad vid inbetalning.

Kreditgräns

Gräns för varning om överskriden kreditgräns.

Förskott

Förskott i SEK beroende på vilken modell som används för hantering av förskott.

Spec.prisl 1

Kundunik Specialprislista.

Spec.prisl 2

Prioriterad kundunik specialprislista.

Gen.rabatt

Generell rabatt för kunden.

Nästabesök

Nästa besök vid Besöksplanering.

Besökdagar

Besöksintervall vid Besöksplanering.

Säljarkod

Säljare på kunden.

Prislista

Produktens prislista 1 till 9.

Landskod

Landskod som används vid kundorder.

Valutakod

Valutakod som föreslås vid kundorder.

Språkkod

Språkkod som bl.a. styr utseendet på blanketter vid kundorder.

Spärrad

Kunden är spärrad (J/N).

Restorderkod

Kunden kan delfaktureras (J/N).

Autogirokod

Använd Autogiro (J/N).

Faktavg

Använd faktureringsavgift (J/N).

Kravbrev

Använd Krav / kontoutdrag (J/N).

Räntefaktura

Kunden är föremål för räntefakturering (J/N).

Samfakturering

Samfakturering föreslås vid Order / faktura (J/N).

Fakturakod

Fakturakod för urval vid fakturering.

Momskod

Kundens momskod.

Öresutjämning

Använd öresutjämning (J/N).

Fraktkundnr

Fraktkundnummer på fraktsedel.

Förändringsdatum

Senaste förändringsdatum av kundkortet.

Projekt

Projekt kopplat till kunden.

EMail

Kundens e-mailadress.

URL

Kundens websida på Internet.

Avgift

Kunden är föremål för Avgift vid försäljning (J/N).

EDIKundnr

Kundnummer vid tjänster för att skicka EDI-fakturor.

ELösenord

Kundens lösenord vid e-handel och inloggning i webshop.

Ordertyp

Ordertyp registrerad på kunden och som föreslås vid kundorder.

E-Blankett

Regler angivna för distribution av elektroniska blanketter till kunden.

Distrikt

Gruppindelning relaterad till geografisk placering.

Försäljning

Kommentar vid försäljning som föreslås på kundorder.

Kampanjpris

Tillfällig specialprislista under en begränsad tidsperiod.

E-mail blanketter

Specifika e-mailadresser för blanketter som skickas till kunden vid e-mailavisering.

Inaktiv

Kunden är inaktiverad för försäljning.

Lagerplats

Kunden tillhör en geografisk lagerplats vid försäljning.

Språk blanketter

Alternativa språkkoder för blanketter.

Om fasta leveransadresser används i kundregistret som också föreslås vid försäljning, kan uppgifter från kundens leveransadress också väljas in i söklistan med kunder.

Följande uppgifter rörande leveransadressen kan väljas in i söklistan:

Kolumn

Beskrivning

Leverans namn

Namn på kundens fasta leveransadress.

Leverans referens

Referens på kundens fasta leveransadress.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens fasta leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens fasta leveransadress.

Leverans telefon

Telefonnummer till mottagaren i den fasta leveransadressen.

Leverans e-mail

Mottagarens e-mailadress på kundens fasta leveransadress.

Leverans information

Leveransinformation såsom portkod och andra beskrivningar.

 


Se även: