Bokföring - Dialogen Saldot är noll

Winbas hjälp

Vid t.ex. registrering av verifikationer eller konteringar i kundreskontra eller leverantörsreskontra visas dialogen Saldot är noll. Dialogen visas när kolumnerna debet och kredit går jämnt upp och erbjuder avslutande eller fortsatt registrering av det aktuella verifikatet eller fakturan.

Dialogen kan t.ex. visas i följande situationer:

Bokföring

Kundreskontra

Leverantörsreskontra

Registrering av verifikationer

Fakturaregistrering

Fakturaregistrering

Registrering av bokslutstransaktioner

Inbetalningar

Avbokning

Skriv ut verifikation innebär att en direktutskrift av bokföringsordern kan göras direkt i samband med registrering istället för via utskriftsmenyn Utskrifter Bokföring. Är alternativet Skriv ut verifikation aktiverat kommer en direktutskrift av verifikationen att ske till skrivare med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring. Alternativet är enbart tillgängligt när dialogen visas från Registrering av verifikationer.

Alternativet för utskrift föreslås baserat på senaste val. D.v.s. om verifikaten normalt skrivs ut och Skriv ut verifikation väljs, kommer också alternativet att vara föreslaget nästa gång Registrering av verifikationer används.

Utskrift till bildskärm. Det är också möjligt att välja utskrift till bildskärm istället för skrivare. I detta fall kommer bildskärmsutskriften att lägga sig i bakgrunden fram till registreringen är avslutad. Även detta alternativ sparas och föreslås baserat på senaste val.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.


Avsluta registrering innebär att konteringen stängs och att man exempelvis kan registrera en ny verifikation eller leverantörsfaktura.

Fortsätt registrering betyder fortsatt kontering av den aktuella verifikationen eller fakturan.