Registrering av budget

Winbas hjälp

Registrering av budget registreras ny budget eller kompletteras en redan befintlig budget under året. Budgetering kan göras på kontonivå eller resultatenhetsnivå. Registrering av budget innebär att konto, eventuell resultatenhet och budgeterad period anges i det valda räkenskapsåret. Budgetering kan inte utföras i en redan stängd period.

Det finns tre olika typer av registrering att använda:

Komplettering

Komplettering används om ett eller flera belopp ska ändras i en befintlig budget. Vill man registrera en ny budget går det också att göra här men det kan ta lite tid. Ange den period belopp ska registreras i samt belopp i debet- eller kreditfältet.

Nyckelfördelning

För att använda nyckelfördelning ska fördelningsnycklar vara upplagda i rutinen Budgetnycklar. Nyckelfördelning är bästa alternativet vid registrering av ny budget. Ange önskad fördelningsnyckel samt belopp som ska fördelas i debet- eller kreditfältet.

Procentuell förändring

Procentuell förändring används om man vill göra en generell förändring av belopp i befintlig budget. Ange önskat procenttal, minus framför procenttal (ex. -10) om belopp ska minska.

Utskrifter

Välj budgetutskrift under Företagets rapporter i Utskrifter Bokföring om budget på kontonivå önskas. Under Utskrifter per resultatenhet skrivs budget ut på resultatenhetsnivå.

Observera att försäljningsbudget registreras i kredit precis som verkliga belopp.