Inläsning av prislistor - Rabattbrev

Winbas hjälp

Inläsning av prislistor

För att registrera rabattbrev krävs att ett företag i Winbas och den aktuella leverantören först väljs. Dessa uppgifter föreslås från det företag och den leverantör som finns angiven i aktiv inläsning. Genom att växla mellan befintliga leverantörer ges en överblick över de olika leverantörernas rabattbrev.

Lägga upp nytt rabattbrev

Det finns två vägar för att lägga upp rabattbrev.

  1. Den första och enklaste är att registrera rabattkod och rabattsats manuellt.

  2. Har man många rabattkoder och leverantören erbjuder dessa som datafil kan man istället läsa in dessa via knappen Läs in textfil.

Ändra i ett befintligt rabattbrev

Via knappen Rabattbrev öppnas rutinen där de registrerade rabattkoderna återfinns med sina respektive rabatter. Eftersom det finns fem rabattnivåer (s.k. stafflade rabatter), ges möjlighet att bygga upp så kallade rabattbrevsmatriser. Hanteringen av dylika matriser kan med fördel göras i Excel. Genom att klicka på knappen Spara som textfil. ges möjlighet att skicka filen till Excel. När sedan filen är omarbetad i Excel kan den åter läsas in genom knappen Läs in textfil.

Spara som textfil

Spara som textfil skriver en fil av rabattmatrisen utan leverantörsnummer. Filen kan antingen vara en tabseparerad textfil, eller en excelfil. Filen kan sedan öppnas för vidare bearbetning i Excel. Om filen ska sparas i formatet xls, anges filändelsen .xls och en fil av excelformat skapas automatiskt. Om befintlig en befintlig Excelfil anges, skapas ett nytt blad i arbetsboken, t.ex. Rabattbrev2.

Läs in textfil

Läser fil utan leverantörsnummer (leverantörsnummer får ej förekomma), funktionen sätter istället leverantören till aktiv leverantör, d.v.s. den leverantör som är vald i skärmlistan.

Vid inläsning av fil kan filen vara antingen en textfil (txt) eller en Excelfil (xls). I fallet excelfil, väljs formatet Microsoft Excel-filer och det aktuella excelbladet läses in till den valda leverantören. Märk att första bladet i arbetsboken läses in.

Grundförutsättningar

Några grundförutsättningar som måste finnas för att rabatterade priser skall erhållas:

  1. I Winbas Inställningar Produkter måste fältet Lagervärde sättas till inpris.

  2. I masken måste ett fält (rabattfältet) i leverantörens produktfil vara kopplat till fältet grupp (i Winbas databas) med villkorstexten Rabattkod.

  3. I Winbas ska Generell uppdatering av priser från leverantör köras.