Generell uppdatering av priser från leverantör

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Generell uppdatering - Priser från leverantör

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Funktionen är till för de verksamheter som har registrerat leverantörspriser på produkter. Leverantörspriser kan registreras direkt i Produkter, men oftast är priserna registrerade med hjälp av programmet Inläsning av prislistor.

När funktionen utförs uppdateras Leverantör, Lev.artikelnr, Inpris och utpriser på produkter i Produkter utifrån den metod som är vald med hänsyn till angivet datum. Uppdatering sker då på grundval av de transaktioner som finns registrerade i Leverantörspriser.

 • Klicka på ett alternativ för hjälp om avsnittet

Fr.o.m. datum

Ange fr.o.m. datum för att bestämma vilka leverantörpriser som ska ingå baserat på datum registrerat på prislistan. Anges inget datum används alla prislistor oavsett datum på prislistan.

Uppdatera endast Vägt inpris på produkt

Väljs detta alternativ uppdateras enbart det vägda inpriset, inga andra priser eller leverantörsuppgifter förändras. Kryssalternativen under Uppdatera med följande från leverantörens prislista döljs när Uppdatera endast Vägt inpris väljs, dessa kommer inte att användas inte att användas vid uppdateringen.

Då Winbas sparar de val man har gjort i rutinen när den körs, sparas inställningar vid detta alternativ för sig, beträffande de alternativ - t.ex. leverantörer, som kan väljas. Detta betyder alltså att programmet sparar inställningar för båda fallen, man använder t.ex. högsta pris vid "vanlig" uppdatering, men kanske specifika leverantörer vid Uppdatera endast Vägt inpris på produkt.

Lägsta pris

Uppdateringen sätter det lägsta inpris som finns bland leverantörspriserna med hänsyn till angivet datum om datum är angivet.

Högsta pris

Högsta pris sätter leverantör och priser från den leverantör med det högsta priset. Användes främst vid prissättning då utpris baseras på inpriset.

Bestämd leverantör

Bestämd leverantör användes då man vill ha en bestämd leverantör på produkten. Upp till fem leverantörer kan anges – dessa anges i prioriteringsordning, vilket innebär att finns inte leverantör (1) i leverantörspriser på aktuell leverantör, sätts istället leverantör (2) om denna finns. Funktionen kan t.ex. användas av rörgrossister som i allmänhet har ett fåtal leverantörer.

Alternativen i dialogen sparas till nästa gång funktionen används. Man behöver då inte ange t.ex. leverantörerna igen vid nästa körning, då dessa föreslås.

Använd leverantörens bruttopris

Leverantörens bruttopris är ett alternativ för att kunna köra uppdatering mot exempelvis ett utpris och samtidigt kunna använda leverantörens bruttopris, vilket är Inpris före rabatt i leverantörens prislista. På detta sätt är det möjligt att via en separat körning skapa en prislista till kunden, baserad på den egna leverantörens prislista.

Notera att vid uppdatering Inpris kommer alltid leverantörens bruttopris att användas tillsammans med rabatten som då registreras som inpris och rabatt på produkten.

Uppdatera med följande från leverantörens prislista

Markera de prisuppgifter som ska uppdateras, Inpris, Vägt inpris eller Utpris 1-9. Utpriserna visas med eventuella benämningar angivna för prislista i Inställningar Produkter, för att lättare kunna välja aktuell prislista för uppdatering.

Som ett komplement till Uppdatera endast Vägt inpris på produkt, kan Vägt inpris även uppdateras vid sidan av de övriga prisuppgifterna. Notera att om Inpris uppdateras och pålägg% påträffas vid utpris på produkten, kommer även utpriset att förändras baserat på inpris och angiven procentsats. Detta oavsett om utpriset är valt för uppdatering eller inte.

Pålägg eller marginal i %

Om påläggsfaktorer eller marginal används för att få ett försäljningspris (utpris) som är uträknat på inköpspriset eller annat utpris kommer utpriser på produkten i första hand uppdateras enligt angivet regelverk. Detta förutsätter då också att inställningen Uppdatera utpriser automatiskt används, annars görs detta genom alternativet Uppdatering av utpriser med registrerat pålägg i % på givet kommando i Generell prisändring.

För ytterligare information se avsnittet:


Se även följande avsnitt i inställningar produkter för automatiskt uppdatering av inpriser och rabatter i samband med inleverans:

 

  Fr.o.m datum Uppdatera endast Vägt inpris på produkt Lägsta pris Högsta pris Bestämd leverantör Uppdatera med följande från leverantörens prislista Använd leverantörens bruttopris