Komplett inleverans - Dialogen Ange lagerplats

Winbas hjälp

Inleverans

Vid komplett inleverans har rader utan registrerad lagerplats påträffats. De aktuella transaktionerna kommer då eventuellt från ett beställningsförslag, en anpassning där lagerplats inte har angivits, eller från Beställning där lagerplats normalt anges.

Föreslagen lagerplats

Om Standard lagerplats finns angiven i Inställningar produkter, kommer denna lagerplats att föreslås i dialogen.

Ange lagerplats

Ange vilken lagerplats som ska registreras på rader utan lagerplats. Denna lagerplats kommer då att sättas på de rader som saknar lagerplats och kan sedan i efterhand förändras på respektive transaktion innan uppdatering av inleveranser utförs.

Uppdatering av inleveranser

Om lagerplats av någon anledning inte finns registrerad på transaktion i samband med F12 - Stäng och uppdatering av inleveranser, ges ytterligare en varning om detta förhållande.