Kassa - Att arbeta med Serviceorder

Winbas hjälp

Kassa
Serviceorder

Efter att en serviceorder är registrerad och färdigbehandlad placeras åtgärdade produkter för utlämning till kund tillsammans med eventuellt utlämningskvitto. I samband med att kunden kommer in och ska hämta sina saker kan betalning av serviceordern ske i butikens eller verkstadens kassa.

Växla till Serviceorder i Kassa

Normalt visas vanliga kundorder av typen order / faktura i kassans orderlista. Genom att växla till Serviceorder, kan istället serviceorder visas i söklistan respektive senast använda order.

Senaste order / växla till Serviceorder

Använd menyn med senaste använda order för att växla till läge Serviceorder. Klicka på rubriken Order när typen order / faktura är aktiverad kassans orderlista.

När man har klickat på rubriken visas senaste använda order i listan och längst ner återfinns alternativet för att Växla till val av serviceorder. Välj detta alternativ för att växla söklistans läge till Serviceorder, eller för att efteråt växla tillbaka till vanliga kundorder i Order / faktura.

Söklistan respektive senast använda order har nu växlat läge och kommer att visa serviceorder fram till att läget växlas tillbaka till vanliga kundorder i Order / faktura.

Ange nummer på Serviceorder

Genom att istället skriva in ett nummer på en serviceorder och trycka enter, kommer bilden automatiskt att växla till serviceorder. Även det motsatta gäller om nummer på vanlig kundorder anges, kommer läget att växlas tillbaka till vanliga kundorder i Order / faktura.

Ta upp en befintlig Serviceorder i Kassa

Normalt tas en serviceorder upp i kassan för betalning med t.ex. kontant eller med kort. En serviceorder kan också bearbetas vidare i Kassa, t.ex. om kunden bestämmer sig för att köpa något extra utöver det som berör utlämningen av servicen. Kassören kan alltså i detta välja att lägga till ytterligare rader på serviceordern.

När en befintlig serviceorder tas upp i kassan, kommer denna alltså att betraktas som en serviceorder precis som i rutinen Serviceorder. Detta innebär att förändringar som görs direkt återspeglas i serviceordern. T.ex. kan då rader tas bort eller läggas till, eller antal på flera rader förändras genom att använda piltangenter. Ändringar kommer då att sparas direkt till den aktuella serviceordern. Notera även att ändringar av denna typ kräver rättigheten för Order / faktura.


Se även: