Kassa - Växelkassa / kontantuttag

Winbas hjälp

Kassa

I dialogen anges en kassainsättning av växelkassa eller ett uttag ur kassan vid dagsavslut - som båda automatiskt bokas mot bokas mot bankkonto (konto 1940) och visas i Kassarapport. För andra typer av kontantuttag anges konto, text och belopp för en eller flera poster som ska redovisas för uttaget ur kassan.

Insättning i kassa

Insättning i kassa avser t.ex. en registrering av växelkassa vid dagens början. Transaktionen kommer att visas i kassarapporten som en insättning på angivet kassakonto och motkonteras som ett uttag från bankkontot.

Uttag från kassa

Uttag från kassa görs normalt vid ett dagsavslut eller när man av annan anledning tar ut kontanter för insättning på bank. Uttaget kommer att visas i kassarapporten som en uttag på kassakontot och motkonteras som en insättning på bankkontot.

Både insättning och uttag kommer att lägga sig på första raden i listan som en transaktion på bankkonto 1940, om ytterligare kontantuttag ska registreras - kompletteras listan med övriga kontantuttag till andra konton:

Föreslå alltid konto för insättning och uttag ur växelkassa

Vanligtvis bokas kassainsättning eller uttag ur kassan mot bankkonto, och andra typer av kontantuttag hanteras genom att manuellt ange konto för att redovisa uttaget. Möjlighet finns även att ändra standardförslaget från bankkonto till ett annat konto, när istället t.ex. kassaskåp används för växelkassan. Ett sådant konto skulle t.ex. kunna vara Kassaskåp eller 1911 - Backupkassa.

Kontot ändras då av administratör med WB-rättigheter längst ner i dialogen.

Övriga kontantuttag till andra konton

Övriga kontantuttag används när pengar ska tas från kassan vid t.ex. någon form av inköp, förskott eller liknande. Ett eller flera rader kan registreras i uttaget och konto, text och belopp för anges varje enskild post i uttaget.

Konto anges beroende på vad uttaget används till.

Text beskriver syftet med uttaget.

Belopp motsvarar de kontanta medel som tas ur kassan.


Summa visar det totala belopp som kommer att krediteras kassakontot (konto enligt inställningar för kassa).

Dagrapport / Fakturajournal

I fakturajournalen kommer kontantuttaget att specificeras i den höga nummerserien över ordinarie kontantnotor och fakturor.

Notera i sammanhanget att nummerserien (till skillnad från t.ex. kontantnotor) inte kan förändras via inställning, utan numret för varje kontantuttag kommer att ackumuleras i den höga serien fram till att bokföringsunderlagen tas bort i och med kundreskontra i Ta bort Statistik.


Transaktioner efter kontantuttag visas i den ordinarie Fakturajournalen samt i kassarapporten.