Skapa betalningsförslag med kreditfakturor

Winbas hjälp

Betalningsförslag
Skapa betalningsförslag

Avsnittet behandlar hur funktionen Skapa betalningsförslag hanterar eventuella kreditfakturor på leverantör med vanliga fakturor som ingår i betalningsförslaget.

I princip hanteras kreditfakturor på två olika sätt:

I ena fallet läggs kreditfaktura till betalningsförslaget i sin helhet och belopp Att betala blir kreditfakturans fakturabelopp (eller saldo vi tidigare delbetalning).

Andra fallet innebär att kreditfakturan kommer att delbetalas beroende på att den totala skulden till leverantören i betalningsförslaget blir negativ, d.v.s. kreditfakturornas belopp överskrider debetfakturor som ska betalas. Leverantörsskulden i betalningsförslaget kan variera beroende på vilket t.o.m. förfallodatum som anges i dialogen Skapa betalningsförslag.

I båda fallen kommer kreditfakturans förfallodatum att sättas till den första debetfakturans förfallodatum. Detta beroende på att förfallodatum ligger till grund för utbetalningsdatum hos t.ex. bankgirot och kreditfakturor kvittas samma dag som betalning sker.

Exempel

Genom att välja in kolumnen Levnummer och eventuellt även Söknamn i skärmlistan efter att betalningsförslaget är skapat, och därmed får sortering på leverantörsnummer, kan man lättare se hur betalningsförslaget har hanterat matchande kreditfakturor på respektive leverantör.

I illustrerande exempel som följer nedan är kreditfakturor färgsatta med rött genom att i funktionen Anpassa rader ange villkoret fakturabelopp < 0 med färgen rött.

Positiv leverantörsskuld med kreditfakturor

En positiv leverantörsskuld uppstår när det totala saldot inklusive kreditfakturor på leverantören i betalningsförslaget är större än noll. I detta fall kommer kreditfakturan att räknas av i sin helhet.

Figuren ovan visar hur leverantören har en debetfaktura som matchar intervallet med t.o.m. förfallodatum när betalningsförslaget skapas. Leverantören har även en kreditfaktura som då inkluderas oavsett kreditfakturans förfallodatum. Genom att kreditfakturans förfallodatum sätts till samma datum som debetfakturans förfallodatum (betalningsdatum), kommer kreditfakturans belopp att kvittas mot fakturan på betalningsdagen hos bankgirot.

Negativ leverantörskuld med kreditfakturor

En negativ leverantörskuld innebär att summan av en eller flera kreditfakturor på leverantören överskrider summan av leverantörens debetfakturor. I detta fall kommer kreditfakturan att delbetalas upp till summan av fakturorna till leverantören.

Exemplet visar tre debetfakturor på samma leverantör vars summa kommer att kvittas mot en lika del av kreditfakturan. Eftersom transaktionen ska ske samma dag, sätts alla förfallodatum till den debetfaktura med tidigaste förfallodatum. Användaren kan då själv bestämma hur många debetfakturor som ska kvittas mot en kredit genom att ange ett tidigare t.o.m. förfallodatum när betalningsförslaget ska skapas.

Kontroll av kreditfakturor

Vid många kreditfakturor och efterföljande manuell hantering efter betalningsförslaget har skapats, kan en obalans mellan debet och kredit inträffa på en leverantör för betalning en och samma dag. Detta kan i sin tur betyda problem när betalningar skickas med fil till banken.

Om en leverantör har ett negativt saldo med kreditfakturor för betalning på samma dag, kommer en varning att visas när funktionen avslutas. Om man väljer att fortsätta bearbeta förslaget kommer kreditfakturan att markeras i listan för vidare åtgärder.