Order - Dialogen Följesedel är utskriven på order

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura
Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Dialogen

Dialogen Följesedel är utskriven på order visas när inställningen WB-rättigheter för order efter följesedel utskriven är aktiverad, eller att motsvarande rättighet saknas på användarnivå. Detta innebär att fortsatt registrering / borttagning av order där följesedel är utskriven bara kan utföras av användare med tilldelade rättigheter som administratör.

Plocksedel / Fraktsedel

Dialogen kan också visas om t.ex. plocksedel har skrivits ut beroende på inställningar.

Ordern spärrad efter följesedel

Om administratörsrättigheter saknas kommer ordern inte att kunna öppnas för vidare bearbetning i t.ex. Order / faktura och alltså vara spärrad för ytterligare förändringar efter att följesedel eller annan vald blankett har skrivits ut.

Inställning och dialogen används för att förhindra vidare registrering av en tidigare stängd order när man t.ex. har behov av högre kontroll av befintliga order för att t.ex. förhindra misstag med dubbelleveranser.

Fakturering

Om fakturering utförs av användare som inte är administratör görs denna normalt i t.ex. rutinen Fakturering, snarare än i Order / faktura om denna inställning tillämpas.