Order - Kopiera - Varningen Borttagna produkter

Winbas hjälp

Kopiera offert, order eller faktura
Kopiera beställning

När kopiering av en offert, order, tidigare kopierad order eller faktura sker i någon av rutinerna Offertregistrering, Order / Faktura eller Kassa, kan en situation uppstå att en produkt på en ingående rad är borttagen från produktregistret. Detta kan även inträffa om kopiering sker från Beställning. Om så är fallet visas varningen om borttagna produkter, som då även erbjuder möjlighet att använda ersättningsprodukt.

Situationen med eventuella borttagna produkter uppstår i första hand vid kopiering av en tidigare kopierad order eller faktura, eftersom borttagning av produkt tillåts även om produkten används i dessa sammanhang. En produkt kan däremot inte tas bort om den ingår i en orderrad registrerad i Order / faktura eller Serviceorder.

Skärmlistan innehåller de rader som eventuellt är registrerade med en nu borttagen eller av annan anledning ej existerande produkt.

Kolumnen Typ visar om raden är en vanlig transaktion t.ex. Orderrad eller Fakturarad. Om raden med den borttagna produkten istället är registrerad på en underliggande struktur, kommer detta att indikeras i kolumnen.

Ersättningsprodukt anges efter att en eller flera rader är markerade i skärmlistan. Den produkt som anges kommer att användas på de aktuella raderna.

Kopiering kan sedan fullföljas när alla rader har en ersättningsprodukt. Avbryts dialogen kommer även själva kopieringsförfarandet att avbrytas.


Observera att ersättningsprodukter ska betraktas som en möjlighet att kopiera ordern i fråga, men att en viss handpåläggning rekommenderas i efterhand. Efter varningen bör ordern ändå gås igenom manuellt för att se över t.ex. benämningar och prisuppgifter på de ändrade raderna.