Produkter - Inleveransstrukturer och tillverkningsantal

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Begreppet Tillverkningsantal används på strukturdetaljer och eventuella lagerplatser som registreras i samband med beställning (till skillnad från beställt antal som alltid berör huvudprodukter och icke strukturprodukter).

Registrering

Strukturdetaljer registreras alltid vid beställning när Detaljavräkning är inleverans, men kan även registreras på alla produkter som inte är strukturer reserverade med Detaljavräkning utleverans.

Påverkan på antal

Tillverkningsantal påverkar reserverat antal och disponibelt antal genom att räkna upp det reserverade antalet på detaljen när tillverkningsorder (beställning) har registrerats. Därmed kommer disponibelt antal att räknas ner med motsvarande tillverkningsantal. Tillverkningsorder kan t.ex. registreras med det egna företaget eller annan legotillverkare som leverantör.

Information i rutiner och informationslistor

Tillverkningsantal (eller påverkan på reserverat antal) visas t.ex. i Produkter och bakomliggande transaktioner genom att öppna informationslistan Orderantal (reserverat antal).

Om lagerplatser används kan tillverkningsantal tillsammans med reserverat antal och disponibelt väljas in i informationslistan.