Tidrapporter - Uppdatera

Winbas hjälp

Tidrapporter

Dialogen Uppdatering av tidrapporter visas enbart för administratör med WB-rättigheter och avser om registrerade transaktioner ska föras över till Vidaredebitera tid där man sedan kan fakturera projekttransaktioner till kund. Dialogen visas när registrering av Tidrapporter stängs.

Det är endast transaktioner där ápris är större än noll och som har separatdebiterats, eller projekt med betalningssätt löpande räkning som kommer att föras över till Vidaredebitera tid.

Urval

Genom att ange ett urval kan uppdateringen begränsas till vissa bestämda transaktioner.

Projekt. Intervallet som föreslås representerar alla använda projekt, ska ett eller flera projekt uppdateras anges intervallet i dialogen.

Debiteringsperiod. Intervallet för debiteringsperiod som föreslås sträcker sig fram till innevarande debiteringsperiod baserat på systemdatum. Ska en eller flera enstaka perioder uppdateras anges intervallet för de avsedda perioderna i dialogen innan uppdatering.

Knappar

Ja. Uppdatering av tidrapporter utförs på alla registrerade transaktioner, alternativt transaktioner inom angivet intervall. Registrering av tidrapporter kommer att avslutas efter att uppdateringen är slutförd.

Nej. Registrering av tidrapporter kommer att avslutas utan att uppdatering utförs.

Avbryt. Dialogen stängs och Registrering av tidrapporter kan fortsätta. Ingen uppdatering kommer att utföras.