Design av blanketter - Räntefaktura

Winbas hjälp

Att välja in fält
Vanliga fält

Inställningar Kunder - Ränta
Räntefakturering


Räntefaktura typ 9

Om räntefakturor är inställt att användas för genererade räntetransaktioner skapas fakturor av typen 9 Räntefaktura i samband med Räntefakturering.

Rader i räntefaktura

Eftersom en räntefaktura kan innehålla flera ingående räntegrundande fakturor skiljer sig innehållet i raderna från vanliga fakturor. Följande fält kan väljas in rörande ränta och de ingående fakturorna på raderna.

Fält

Beskrivning

Fakturanr

Den ingående fakturans nummer.

Förfallodat

Fakturans förfallodatum.

Betaldatum

Fakturans betalningsdatum.

Antal dagar

Antal dagar sedan förfallodatum.

Ränta %

Procentsats för dröjsmålsränta enligt inställningar.

Betalt belopp

Belopp som hittills har betalats på fakturan.

Räntesumma

Räntebelopp framräknat med hänsyn tagen till antal dagar, betalt belopp och angiven räntesats.

OCR-nummer

OCR-nummer bestående av fakturanummer, eventuell längdsiffra, plus kontrollsiffra enligt modulus 10.

Ordernr

Ordernummer på den ingående fakturan.

Vår referens

Vår referens på den ingående fakturan.

Er referens

Referens hos mottagaren registrerad på fakturan.

Er order

Kundens ordernummer på den ingående fakturan.

Godsmärke

Godsmärkning registrerad på den ingående fakturan.

Leverans namn

Namn på kundens leveransadress.

De översta uppgifterna rörande ränta och belopp är från början valt i raderna enligt standardutseendet för blanketten.
Längre ner återfinns ytterligare uppgifter om de ingående fakturorna, där t.ex. Er order kan användas när mottagande kund efterfrågar sitt eget beställningsnummer för att kunna registrera räntefakturan.